You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

PREZENTAREA INSTITUTULUI REGIONAL DE ONCOLOGIE IASI


Institutul Regional de Oncologie Iași, unitate sanitară cu 300 paturi a fost înființat prin Hotararea de Guvern nr. 583/13.03.2009 și funcționează efectiv începând cu data de 25 martie 2012.

Spaţiile acestei unităţi se înscriu în necesarul funcţional al unei unităţi sanitare cu profil oncologic conform reglementărilor legale în vigoare astfel incât să ofere populaţiei din toate judeţele Moldovei ceea ce este necesar (eficienţa, creşterea calităţii actului medical, creşterea accesibilitătii la servicii complete şi realizarea unui sistem medical integrat, multidisciplinar, a specialităţilor pentru toate localizările neoplazice).

Datorită structurii organizatorice aprobate – anestezie si terapie intensiva, chirurgie generală (cu compartiment de chirurgie toracică, chirurgie plastică, ginecologică) , oncologie medicală, hematologie, radioterapie – se asigură atât serviciile medicale cât şi cele chirurgicale (bloc operator cu 10 săli de operație).

Abordarea diagnostică și terapeutică, completăa și complexă a pacientului oncologic necesită dotări de excepție care sunt asigurate prin echipamente medicale de înaltă performanță achiziționate în perioada 2011 – 2012. În institut, se încearcă aplicarea terapiilor personalizate, asigurarea locală a unei facilități de investigare extensivă, asigurarea premisei de investigație pentru desfășurarea completă a unor tratamente avansate în regim de trial clinic.

Toată cazuistica fiind în acelaşi loc – se are în vedere elaborarea unor programe eficiente de screening, dezvoltarea şi implementarea unor metode de analiză epidemiologică de raportare a cazurilor (registru de cancer), dar şi perfectionarea metodelor statistice de studiu.

Având în vedere dimensiunea, complexitatea şi urgenţa pe care o reprezintă cancerul ca problemă prioritară de sănătate publică, înfiinţarea Institutului Regional de Oncologie a corectat deja dezechilibrul actual existent între Moldova ( cu o suprafaţa de 44.000 km2 si aproximativ 4 milioane locuitori) şi celelalte provincii istorice ale ţarii.

Coagulând personal medical superior și mediu bine pregătit, cu experiență în managementul integrat al cazurilor oncologice, adresabilitatea pacienților a crescut pentru cazuri complexe din toată zona de Nord – Est și nu numai.

Totodată:

  • IRO Iași este singurul institut monospecialitate public din Romania construit și dotat la standarde europene după 1990 și credem că dezvoltarea sa demonstrează că se pot asigura servicii de sănătate de calitate pentru toți asigurații.
  • Secția de hemato-oncologie este unică în Moldova și este obligată să preia toți pacienții cu leucemii acute, facând față cu dificultate numărului mare de pacienți.
  • Secția de oncologie medicală preia cazuistica din teritoriu care i se adresează și un număr semnificativ de pacienți solicită consultații pentru o “a doua opinie”. De altfel, numărul mic de specialiști oncologi și hematologi din alte județe duc la apariția unor discontinuități în asistența medicală a pacienților (concedii de odihnă, medicale etc) și aglomerarea institutului din Iași.
  • Secția de radioterapie a fost restructurată major în ultimii ani, cu deplasarea unui mare număr de cazuri în spitalizare de zi. La acest moment Radioterapia în IRO este probabil cea mai performantă din sistemul public de sănătate din Romania având implementate în activitatea zilnică tehnica de iradiere externă IMRT, VMAT și RapidArc. Am investit imens în dezvoltarea resursei umane și la acest moment avem o echipă funcțională de medici radioterapeuți, fizicieni medicali și tehnicieni de radioterapie care fac față solicitărilor.
  • Laboratorul de Medicină Nucleara din cadrul institutului este unul din cele mai dotate din România, având în dotare un Pet-CT și un scintigraf iar departamentul de terapie cu Iod 131 va fi deschis până la sfârșitul acestui an.
  • Se acordă o mare importanță aplicării în mod corect a protocoalelor terapeutice ceea ce implică stadializarea bolii.
  • Scurtarea timpului de așteptare și promtitudinea serviciilor noastre reprezintă evident un mare beneficiu pentru pacienți.

Structura organizatorica, conform Ordinului Ministrului Sănătății nr. 586/2019, a Institutului Regional de Oncologie cuprinde:

  • Secţii cu paturi, total 330, din care:
    • Secţia Chirurgie I = 55 paturi, din care:
      • Compartiment gineco-oncologie = 10 paturi
      • Compartiment urologie = 10 paturi
      • Compartiment ORL = 5 paturi
    • Secţia Chirurgie II = 45 paturi, din care:
      • Compartiment Chirurgie plastică, microchir. Reconstructivă = 10 paturi
      • Compartiment Chirurgie toracică = 10 paturi
    • Compartiment gastroenterologie = 5 paturi
    • Secţia oncologie medicală = 60 paturi, din care:
      • Compartiment Pneumologie = 10 paturi
    • Secţia hematologie = 48 paturi, din care:
      • Compartiment Transplant Celule Stem Hematopoetice = 6 paturi
    • Secţia radioterapie = 50 paturi
    • Compartiment îngrijiri paleative = 30 paturi
    • Secţia A.T.I. = 28 paturi , cu Unitate de Transfuzie Sanguină
    • Compartiment terapie cu iod = 4 paturi
    • Spitalizare de zi - 30 PATURI
  • Secţii, servicii şi compartimente funcţionale: Farmacie, Bloc operator (10 săli de operație), Stație de Sterilizare, Laborator radiologie şi imagistică medicală, Laborator radioterapie, Laborator analize medicale, Laborator de biologie moleculară, Laborator endoscopie digestivă diagnostică şi terapeutică, Serviciu de anatomie patologică: Compartiment histopatologie, Compartiment citologie, Compartiment prosectură, Compartiment de prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale, Serviciul de evaluare şi statistică medicală. Compartiment de întreținere și reparații aparatură medicală.
  • Ambulatoriul integrat cu cabinete în specialităţile: Cabinete oncologie medicală, Chirurgie generală, Obstetrică- ginecologie (gineco-oncologie), Chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă, Hematologie, Medicină internă, Cardiologie. Gastroenterologie, Cabinet O.R.L., Cabinet chirurgie orală şi maxilo-facială, Cabinet psihologie/psihoterapie, Sală kinetoterapie.
  • CENTRUL DE Cercetare Fundamentală și Dezvoltare Experimentală în Medicina Translațională - TRANSCEND
  • Aparat funcțional

AUTORIZĂRI

Institutul Regional de Oncologie Iasi este singurul spital public din Romnia dat în folosință după 1989 și funcționează în baza următoarelor documente:

  • Autorizația SANITARĂ DE FUNCȚIONARE nr. 450/18.06.2019 emisă de Direcția de Sănătate Publică Iași.
  • Autorizația nr. 558/1.10.2014 emisă de Direcția de Sănătate Publică Iași pentru următoarele activități: APROVIZIONARE CU SÂNGE TOTAL ȘI COMPONENTE SANGUINE, STOCARE SÂNGE TOTAL ȘI COMPONENTE SANGUINE, ADMINISTRARE.
  • Autorizația de funcționare pentru FARMACIE CU CIRCUIT ÎNCHIS nr. 10217/RL125/9.01.2012 emisă de Ministerul Sănătății.
  • Autorizația nr. 703/2017 emisă de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, pentru EFECTUAREA DE STUDII CLINICE ÎN DOMENIUL MEDICAMENTULUI.
  • Autorizație de SECURITATE LA INCENDIU nr. 254/13/SU-IS/26.08.2014 emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași.
  • Autorizație de PROTECȚIE CIVILĂ nr. 471/13/SU-IS/17.12.2014 emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași.
  • Autorizație de GOSPODĂRIRE A APELOR nr. 170/30.07.2015 emisă de Apele Române.
  • Autorizație DE MEDIU nr. 54/1.03.2012 (Revizuită la 18.03.2014) emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Iași.
  • Certificat de acreditare emis de Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate cu încadrarea în categoria NIVEL ACREDITAT, emis în baza Ordinului Președintelui ANMCS nr. 603/29.06.2016.
  • Ordinul Ministerului Sănătății nr. 37/22.01.2013 prin care este clasificat ca unitate sanitară cu paturi de CATEGORIA IM.
  • Decizia de evaluare nr. S950/18.09.2018 emisă de Comisia de Evaluare a Furnizorilor din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Iași.
  • Decizia Agenției Naționale de Transplant nr. 3/4.07.2017 de acreditare a activității de TRANSPLANT CELULE STEM HEMATOPOETICE.
  • Certificat pentru SISTEMUL DE MANAGEMENT CONFORM IRO 9001:2015 emis de TUV Austria.
  • Certificatul de Acreditare emis de RENAR nr. LM 974 pentru LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE.
  • Certificatul de înregistrare Fiscală Seria A nr. 0461222. Cod de înregistrare fiscal nr. 29067408, emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală.
  • Avize, Autorizații emise de C.N.C.A.N. pentru echipamente de radiologie, radioterapie, medicină nucleară.
  • Certificat de acreditare/reacreditare ca furnizor de educație medicală continuă.

Institutul Regional de Oncologie Iasi are alocat COD CAEN pentru desfășurarea următoarelor activități:

  • Cod CAEN 8610 – Activități de asistență spitalicească
  • Cod CAEN 7211 – Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
  • Cod CAEN 2120 – Fabricarea preparatelor farmceutice

SERVICII MEDICALE

Institutul Regional de Oncologie Iași are încheiat contract de prestări servicii cu C.J.A.S. Iași pentru:

  • consultații și tratamente ambulatorii;
  • internări continue pentru pacienți cazuri acute și îngrijiri paliative;
  • investigații de înaltă performanță realizate în ambulatoriu;
  • programe naționale de sănătate derulate cu fonduri de la C.J.A.S. Iași: acordarea de tratamente medicamentoase pentru cazurile oncologice, diagnosticarea cazurilor de leucemii, reconstrucții mamare în cazul mastectomiilor realizate, tratamentul prin radioterapie;
  • programe naționale derulate prin M.S. cu fonduri de la bugetul de stat: programul pentru susținerea tratamentului pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților critici din ATI, unitate de management pentru șase județe (Bacău, Botoșani, Iași, Suceava, Neamț, Vaslui pentru derularea )screening-ului pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin, unitate de evidența donatorilor vountari de celule stem hematopoetice, transplant de celule stem hematopoetice.

INFRASTRUCTURA

1. Clădire spital monobloc

cladire spital monobloc

Clădire spital monobloc care adăpostește: 300 paturi internare continuă din care 28 paturi ATI, 30 paturi pentru internare de zi, un bloc operator cu 10 săli de operație, laborator de radiologie și imagistică medicală (un CT, un RMN, un mamograf digital, două aparate de radiologie fixă, șase ecografe, 5 aparate de radiologie mobilă C-Arm), laborator de analize medicale (hematologie, biochimie, imunologie, diagnostic molecular), laborator medicină nucleară (Gamma Camera), laborator de anatomie patologică și prosectură.

2. Spațiu Hotelier cu 70 paturi (3***)

spatiu hotelier

Datorită lipsei fondurilor de investiții de la nivelul Ministerului Sănătății, conducerea Institutului Regional de Oncologie Iași a analizat posibilitatea atragerii de fonduri prin alte forme: Parteneriat public – privat, Asociere sau Concesiune de lucrări, Fonduri nerambursabile.

Ca urmare, în urma înaintării la Ministerul Sănătății a unui Studiu de fezabilitate, s-a obținut avizul de principiu nr. EN 8441/29.08.2013 pentru organizarea unei proceduri de concesiune de lucrări pentru modernizarea, dotarea și exploatarea unei clădiri în regim hotelier, pentru o perioadă de 8 ani, valoare estimată a investiției = 3.100.000 lei inclusiv TVA. După derularea tuturor etapelor (întocmirea un studiu de fundamentare a deciziei, expertiza tehnică a clădirilor, procedura de achiziție prin Dialog competitive) s-a încheiat Contractului de concesiune de lucrari publice avand ca obiectiv „Modernizarea, dotarea si exploatarea in regim hotelier a cladirii situata in Iasi, str. Ion Creanga nr.5bis, aflata in administrarea Institutului Regional de Oncologie Iasi”. Astfel, Institutul Regional de Oncologie Iași este singurul spital din țară care are un spațiu hotelier, în care sunt cazați GRATUIT pacienții care beneficiază de servicii de radioterapie în ambulatoriu, care nu locuiesc in municipiul Iasi si zonele adiacete și nu au posibilități de cazare pe perioada tratamentului.

3. Centru de cercetare

centru de cercetare

Institutul Regional de Oncologie Iași a depus în sesiunea din August 2013 un proiect cu titlul “CENTRU DE CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI DEZVOLTARE EXPERIMENTALĂ IN MEDICINĂ TRANSLATIONALĂ” pentru ”Programul Operațional Creșterea Competitivității Economice, Axa prioritară 2 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare, Domeniul major de intervenție 2.2 – Investiții în infrastructura de CDI, Operațiunea 2.2.1: Dezvoltarea infrastructurii CD existente și crearea de noi infrastructuri CD”, care a fost selectat ca eligibil și pentru care s-a semnat contractul de finanțare în 11 Martie 2014, cu o valoare finală de 50.844.937 lei, finalizat la 30 Iunie 2016. Scopul proiectului este consolidarea, dezvoltarea și amplificarea capacității de cercetare biomedicală în Institutul Regional de Oncologie Iași prin crearea unei platforme interdisciplinare capabile să genereze cunostințe știintifice cu potențial ridicat de translare în practica clinică.

In plan structural, acest scop general este materializabil prin înfiintarea conditiilor aplicarii unui model creativ de personalizare a actului medical, utilizand abordarile exploratorii orientate catre realizarea de instrumente moleculare de diagnostic cuplate cu identificarea de noi tinte terapeutice - concept formal consacrat in cadrul notiunii de teranostic.

4. Compartiment de transplant celule stem hematopoetice

compartiment transplant celule stem hematopoetice

Manevrele de transplant de celulă stem hematopoetică nu reprezintă un tratament de excepţie. Este o formă terapeutică uzuală în tratamentul hemopatiilor maligne şi a altor forme de cancer. Există tot mai multe solicitări din partea pacienţilor pentru a intra în programul de transplant celule stem hematopoetice, centrele din Tg. Mures şi Bucureşti fiind insuficiente şi aglomerate.

Infiinţarea unui compartiment de transplant celule stem hematopoetice în cadrul Institutului Regional de Oncologie Iaşi, este o realizare importantă în cadrul serviciilor de sănătate, pe un sector prioritar – boala neoplazică. Există o lipsă a accesibilităţii bolnavilor onco-hematologici din Moldova la procedura de transplant de celule stem hematopoietice.

Din 4 Iulie 2017, Agenția Națională de Transplant a emis ACREDITAREA pentru activitatea de transplant celule stem hematopoetice în cadrul I.R.O. Iași și până în prezent s-au realizat 73 proceduri de autotransplant și 3 proceduri de allotransplant.

5. Laborator procesare, validare și bioconservare HPC

banca de celule stem

Institutul Regional de Oncologie Iași are cuprins în structura organizatorică aprobată prin Ordinul MS nr. 96/1.02.2012 un Compartiment de transplant medular în cadrul Secției clinice de hematologie. Pentru buna funcționare a acestui compartiment este nevoie de un laborator de validare, procesare și bioconservare a celulelor stem hematopoetice, acreditat și funcțional.

6. Compartiment îngrijiri paliative

Înstitutul Regional de Oncologie Iași este în curs de a finaliza lucrările de reparații capitale la una din cele două clădiri pentru amenajarea unui spațiu în care să funcționeze Compartimenul de Îngrijiri paleative cu 28 paturi. Activitatatea desfăşurată în acest sector respectă principiile îngrijirii paliative, cele mai importante fiind asigurarea terapiei durerii şi a altor simptome, susţinerea valorii vieţii şi considerea morţii drept un proces natural, ameliorarea calităţii vieţii şi integrearea aspectelelor psiho-sociale şi spirituale în îngrijirea pacientului.

Toate eforturile colectivului din cadrul I.R.O. Iași în a acorda servicii medicale de calitate pacienților cu boală neoplazică prin diversificarea serviciilor și acordarea lor în mod profesionist, cu personal competent , aparatură performantă și un spațiu decent, au dus ca adresabilitatea să crească permanent.

7. Extindere ambulatoriu integrat

ambulatoriu integrat

În Baza Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 145/1.04.2017 a fost alocat în folosință gratuită un imobil aflat în proprietatea județului Iași în care au fost amenajate 7 cabinete de consultaii ambulatorii și un punct recoltă sânge pentru eventualii donatori de sânge.

PERSONAL

Resursele umane sunt cele mai importante componente în furnizarea de îngrijiri de sănătate. Personalul medical reprezintă 94 % din total personal angajat și sunt cei care influenţează în cea mai mare măsură calitatea serviciilor de sănătate.

În politicile de dezvoltare a personalului medical, permanent s-a urmărit creșterea competențelor profesionale, pregătirea de specialitate (rezidenţiat, atestat etc.) şi educaţie medicală continuă.

Institutul Regional de Oncologie Iași are în prezent (octombrie 2017) angajați un număr de 900 persoane din care: 80 medici (11 cu integrare clinică), 201 medici rezidenți, 2 farmaciști, 29 alt personal medical superior (chimiști, biologi, fizicieni medicali), 364 asistenți medicali, 41 statisticieni și registratori medicali, 124 personal medical auxiliar (infirmieri, brancardieri), 59 TESA și muncitori întreținere.

PROGRAME NAȚIONALE DE SĂNĂTATE:

Institutul Regional de Oncologie Iași derulează , în beneficiul pacienților mai multe programe de sănătate:

A. Finanțare de la bugetul asigurărilor sociale de sănătate prin CAS Iași:

  1. Programul național de oncologie, Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecțiuni oncologice
  2. Programul național de oncologie, Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare
  3. Programul național de oncologie, tratament prin radioterapie
  4. Programul național de oncologie, Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic și biomolecular al leucemiei acute
  5. Programul național de oncologie, Dubprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET-CT.

B. Finanțare de la bugetul de stat prin M.S.:

  1. În cadrul Institutului Regional de Oncologie Iași funcționează Unitatea regională de asistență tehnică și management pentru zona de nord-este în cadrul programului național de screening pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin pentru șase județe: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui.
  2. Programul pentru tratamentul endoscopic al pacienţilor critici cu hemoragie digestivă superioară şi protezare endoscopică digestive.
  3. Centru pentru evidența donatorilor voluntari de celule stem hematopoetice.
  4. Programul național de boli netransmisibile
  5. Programul national de transplant celule stem hematopoetice
  6. Programul Național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare.
Acest site folosește cookie-uri
Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficului. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize informații cu privire la modul în care folosesc site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte informații oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor. Prin continuarea navigării, ești de acord cu Politica de Cookies.