You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Informație actualizată la data: 31/05/2021
Denumirea indicatorilor Clasificatia bugetara Rand Plati efectuate Cheltuieli efective Data început Data sfîrșit
TOTAL CHELTUIELI 00 28245978.15 28971528.13 01-05-2021 31-05-2021
CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+79+81) 01 28230986.65 28154144.48 01-05-2021 31-05-2021
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 11597808.00 10951291.00 01-05-2021 31-05-2021
Cheltuieli salariale in bani 10.01 11336265.00 10697730.00 01-05-2021 31-05-2021
Salarii de baza 10.01.01 7116720.00 7292282.00 01-05-2021 31-05-2021
Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 2813956.00 2336005.00 01-05-2021 31-05-2021
Alte sporuri 10.01.06 377958.00 396702.00 01-05-2021 31-05-2021
Fond aferent platii cu ora 10.01.11 104162.00 103036.00 01-05-2021 31-05-2021
Indemnizatii de delegare 10.01.13 39347.00 41596.00 01-05-2021 31-05-2021
Indemnizatii de detasare 10.01.14 100626.00 99858.00 01-05-2021 31-05-2021
Indemnizatii de hrana 10.01.17 343698.00 337391.00 01-05-2021 31-05-2021
Stimulent de risc 10.01.29 0.00 0.00 01-05-2021 31-05-2021
Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 439798.00 90860.00 01-05-2021 31-05-2021
Cheltuieli salariale in natura 10.02 0.00 0.00 01-05-2021 31-05-2021
Tichete de vacanta 10.02.06 0.00 0.00 01-05-2021 31-05-2021
Contributii 10.03 261543.00 253561.00 01-05-2021 31-05-2021
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 12883.00 12888.00 01-05-2021 31-05-2021
Contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07 248660.00 240673.00 01-05-2021 31-05-2021
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 16496354.53 16002569.27 01-05-2021 31-05-2021
Bunuri si servicii 20.01 1929924.53 1760542.55 01-05-2021 31-05-2021
Furnituri de birou 20.01.01 11267.53 8344.31 01-05-2021 31-05-2021
Materiale pentru curatenie 20.01.02 46230.79 29580.06 01-05-2021 31-05-2021
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 302331.43 217493.90 01-05-2021 31-05-2021
Apa, canal si salubritate 20.01.04 65139.38 66680.66 01-05-2021 31-05-2021
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 1078.94 1081.63 01-05-2021 31-05-2021
Piese de schimb 20.01.06 108956.82 37379.06 01-05-2021 31-05-2021
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 12819.23 12771.41 01-05-2021 31-05-2021
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 274922.08 204820.61 01-05-2021 31-05-2021
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 1107178.33 1182390.91 01-05-2021 31-05-2021
Reparatii curente 20.02 1292.40 541.72 01-05-2021 31-05-2021
Hrana 20.03 86375.79 96886.76 01-05-2021 31-05-2021
Hrana pentru oameni 20.03.01 86375.79 96886.76 01-05-2021 31-05-2021
Medicamente si materiale sanitare 20.04 14338178.35 14043943.65 01-05-2021 31-05-2021
Medicamente 20.04.01 12728798.28 12906740.89 01-05-2021 31-05-2021
Materiale sanitare 20.04.02 1047705.38 410360.51 01-05-2021 31-05-2021
Reactivi 20.04.03 513015.35 671326.68 01-05-2021 31-05-2021
Dezinfectanti 20.04.04 48659.34 55515.57 01-05-2021 31-05-2021
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 34891.73 0.00 01-05-2021 31-05-2021
Uniforme si echipament 20.05.01 0.00 0.00 01-05-2021 31-05-2021
Alte obiecte de inventar 20.05.30 34891.73 0.00 01-05-2021 31-05-2021
Deplasari, detasari, transferari 20.06 250.00 250.00 01-05-2021 31-05-2021
Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 250.00 250.00 01-05-2021 31-05-2021
Materiale de laborator 20.09 66091.45 83735.59 01-05-2021 31-05-2021
Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 0.00 0.00 01-05-2021 31-05-2021
Pregatire profesionala 20.13 0.00 1709.99 01-05-2021 31-05-2021
Protectia muncii 20.14 11609.16 2390.91 01-05-2021 31-05-2021
Alte cheltuieli 20.30 27741.12 12568.10 01-05-2021 31-05-2021
Chirii 20.30.04 25185.61 10009.38 01-05-2021 31-05-2021
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 2555.51 2558.72 01-05-2021 31-05-2021
Proiecte cu finantare din fonduri nerabmursabile 56 0.00 235227.41 01-05-2021 31-05-2021
Finantare 56.01 0.00 235227.41 01-05-2021 31-05-2021
Finantarea nationala (14.74%) 56.01.01 0.00 0.00 01-05-2021 31-05-2021
FN Constructii 56.01.01.71.01.01 0.00 0.00 01-05-2021 31-05-2021
Finantarea externa nerambursabila (85.26%) 56.01.02 0.00 235227.41 01-05-2021 31-05-2021
FEN Masini, echipamente si mijloace de transport 56.01.02.71.01.02 0.00 199979.26 01-05-2021 31-05-2021
FEN Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 56.01.02.71.01.03 0.00 35248.15 01-05-2021 31-05-2021
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 58 205351.04 885777.71 01-05-2021 31-05-2021
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 58.01 2705.36 601376.52 01-05-2021 31-05-2021
Finantarea nationala 58.01.01 772.96 0.00 01-05-2021 31-05-2021
FN Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 58.01.01.20.01.30 0.00 0.00 01-05-2021 31-05-2021
FN Masini, echipamente si mijloace de transport 58.01.01.71.01.02 772.96 0.00 01-05-2021 31-05-2021
Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 1932.40 601376.52 01-05-2021 31-05-2021
FEN Salarii de baza 58.01.02.10.01.01 0.00 0.00 01-05-2021 31-05-2021
FEN Contributia asiguratorie pentru munca 58.01.02.10.03.07 0.00 0.00 01-05-2021 31-05-2021
FEN Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 58.01.02.20.01.30 0.00 487542.10 01-05-2021 31-05-2021
FEN Masini, echipamente si mijloace de transport 58.01.02.71.01.02 1932.40 113834.42 01-05-2021 31-05-2021
Programe din fondul social european (FSE) 58.02 147328.68 216039.35 01-05-2021 31-05-2021
Finantare nationala 58.02.01 22716.34 27906.20 01-05-2021 31-05-2021
FN Salarii de baza 58.02.01.10.01.01 20904.34 19895.05 01-05-2021 31-05-2021
FN Contributia asiguratorie pentru munca 58.02.01.10.03.07 470.46 447.65 01-05-2021 31-05-2021
FN Carburanti si lubrifianti 58.02.01.20.01.05 0.00 0.00 01-05-2021 31-05-2021
FN Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 58.02.01.20.01.30 0.00 2233.02 01-05-2021 31-05-2021
FN Reactivi 58.02.01.20.04.03 0.00 1879.24 01-05-2021 31-05-2021
FN Materiale de laborator 58.02.01.20.09 0.00 1602.92 01-05-2021 31-05-2021
FN Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 58.02.01.20.30.30 1341.54 1341.54 01-05-2021 31-05-2021
FN Masini, echipamente si mijloace de transport 58.02.01.71.01.02 0.00 230.49 01-05-2021 31-05-2021
FN Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 58.02.01.71.01.03 0.00 26.72 01-05-2021 31-05-2021
FN Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 58.02.01.71.01.30 0.00 249.57 01-05-2021 31-05-2021
Finantare externa nerambursabila 58.02.02 124612.34 188133.15 01-05-2021 31-05-2021
FEN Salarii de baza 58.02.02.10.01.01 114749.66 109167.95 01-05-2021 31-05-2021
FEN Contributia asiguratorie pentru munca 58.02.02.10.03.07 2582.54 2456.35 01-05-2021 31-05-2021
FEN Carburanti si lubrifianti 58.02.02.20.01.05 0.00 0.00 01-05-2021 31-05-2021
FEN Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 58.02.02.20.01.30 0.00 12135.73 01-05-2021 31-05-2021
FEN Reactivi 58.02.02.20.04.03 0.00 23177.40 01-05-2021 31-05-2021
FEN Materiale de laborator 58.02.02.20.09 0.00 9083.28 01-05-2021 31-05-2021
FEN Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 58.02.02.20.30.30 7280.14 7280.14 01-05-2021 31-05-2021
FEN Masini, echipamente si mijloace de transport 58.02.02.71.01.02 0.00 11294.09 01-05-2021 31-05-2021
FEN Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 58.02.02.71.01.03 0.00 1309.28 01-05-2021 31-05-2021
FEN Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 58.02.02.71.01.30 0.00 12228.93 01-05-2021 31-05-2021
Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) 58.12 7480.00 17065.00 01-05-2021 31-05-2021
Finantarea nationala 58.12.01 748.00 1706.50 01-05-2021 31-05-2021
FN Salarii de baza 58.12.01.10.01.01 731.60 1669.00 01-05-2021 31-05-2021
FN Contributia asiguratorie pentru munca 58.12.01.10.03.07 16.40 37.50 01-05-2021 31-05-2021
FN Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 58.12.01.20.01.30 0.00 0.00 01-05-2021 31-05-2021
Finantarea externa nerambursabila 58.12.02 6732.00 15358.50 01-05-2021 31-05-2021
FEN Salarii de baza 58.12.02.10.01.01 6584.40 15021.00 01-05-2021 31-05-2021
FEN Contributia asiguratorie pentru munca 58.12.02.10.03.07 147.60 337.50 01-05-2021 31-05-2021
FEN Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 58.12.02.20.01.30 0.00 0.00 01-05-2021 31-05-2021
FEN Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 58.12.02.20.30.30 0.00 0.00 01-05-2021 31-05-2021
Alte facilitati si instrumente postaderare 58.16 27978.00 29203.84 01-05-2021 31-05-2021
Finantare externa nerambursabila 58.16.02 27978.00 29203.84 01-05-2021 31-05-2021
FEN Alte facilitati si instrumente postaderare Salarii de baza 58.16.02.10.01.01 27362.00 27583.00 01-05-2021 31-05-2021
FEN Alte facilitati si instrumente postaderare Contributia asiguratorie pentru munca 58.16.02.10.03.07 616.00 621.00 01-05-2021 31-05-2021
FEN Alte facilitati si instrumente postaderare Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 58.16.02.20.01.30 0.00 0.00 01-05-2021 31-05-2021
FEN Alte facilitati si instrumente postaderare Alte obiecte de inventar 58.16.02.20.05.30 0.00 0.00 01-05-2021 31-05-2021
FEN Alte facilitati si instrumente postaderare Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 58.16.02.20.30.30 0.00 0.00 01-05-2021 31-05-2021
FEN Alte facilitati si instrumente postaderare Masini, echipamente si mijloace de transport 58.16.02.71.01.02 0.00 933.93 01-05-2021 31-05-2021
FEN Alte facilitati si instrumente postaderare FN Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 58.16.02.71.01.03 0.00 65.91 01-05-2021 31-05-2021
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 58.31 19859.00 22093.00 01-05-2021 31-05-2021
Finantarea nationala 58.31.01 7438.35 3313.95 01-05-2021 31-05-2021
FN Salarii de baza 58.31.01.10.01.01 7274.70 3241.05 01-05-2021 31-05-2021
FN Contributia asiguratorie pentru munca 58.31.01.10.03.07 163.65 72.90 01-05-2021 31-05-2021
FN Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 58.31.01.20.30.30 0.00 0.00 01-05-2021 31-05-2021
Finantare externa nerambursabila 58.31.02 12420.65 18779.05 01-05-2021 31-05-2021
FEN Salarii de baza 58.31.02.10.01.01 12147.30 18365.95 01-05-2021 31-05-2021
FEN Contributia asiguratorie pentru munca 58.31.02.10.03.07 273.35 413.10 01-05-2021 31-05-2021
FEN Alte bunuri si servicii pentru intretinere si fuctionare 58.31.02.20.01.30 0.00 -3654.39 01-05-2021 31-05-2021
FEN Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 58.31.02.20.30.30 0.00 3654.39 01-05-2021 31-05-2021
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 59 79279.09 79279.09 01-05-2021 31-05-2021
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59.40 79279.09 79279.09 01-05-2021 31-05-2021
CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) 70 14991.50 817383.65 01-05-2021 31-05-2021
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 14991.50 817383.65 01-05-2021 31-05-2021
Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 71.01 14991.50 817383.65 01-05-2021 31-05-2021
Constructii 71.01.01 0.00 0.00 01-05-2021 31-05-2021
Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 14991.50 675517.55 01-05-2021 31-05-2021
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 0.00 140359.67 01-05-2021 31-05-2021
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 71.01.30 0.00 1506.43 01-05-2021 31-05-2021
Reparatii capitale 71.03 0.00 0.00 01-05-2021 31-05-2021
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL 85 -147806.01 0.00 01-05-2021 31-05-2021
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent 85.01 -147806.01 0.00 01-05-2021 31-05-2021
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent de alte institutii publice 85.01.03 -147806.01 0.00 01-05-2021 31-05-2021