You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Informație actualizată la data: 31/08/2021
Denumirea indicatorilor Clasificatia bugetara Rand Plati efectuate Cheltuieli efective Data început Data sfîrșit
TOTAL CHELTUIELI 00 26840258.33 27730070.51 01-08-2021 31-08-2021
CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+79+81) 01 25964423.89 27158020.34 01-08-2021 31-08-2021
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 10500815.74 10346766.00 01-08-2021 31-08-2021
Cheltuieli salariale in bani 10.01 10261850.74 10106501.00 01-08-2021 31-08-2021
Salarii de baza 10.01.01 7402233.00 7498360.00 01-08-2021 31-08-2021
Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 1796818.00 1792998.00 01-08-2021 31-08-2021
Alte sporuri 10.01.06 354796.00 351236.00 01-08-2021 31-08-2021
Fond aferent platii cu ora 10.01.11 102422.00 101908.00 01-08-2021 31-08-2021
Indemnizatii de delegare 10.01.13 20472.74 0.00 01-08-2021 31-08-2021
Indemnizatii de detasare 10.01.14 15426.00 13652.00 01-08-2021 31-08-2021
Indemnizatii de hrana 10.01.17 293923.00 289709.00 01-08-2021 31-08-2021
Stimulent de risc 10.01.29 0.00 0.00 01-08-2021 31-08-2021
Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 275760.00 58638.00 01-08-2021 31-08-2021
Cheltuieli salariale in natura 10.02 0.00 0.00 01-08-2021 31-08-2021
Tichete de vacanta 10.02.06 0.00 0.00 01-08-2021 31-08-2021
Contributii 10.03 238965.00 240265.00 01-08-2021 31-08-2021
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 13061.00 12868.00 01-08-2021 31-08-2021
Contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07 225904.00 227397.00 01-08-2021 31-08-2021
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 13827109.20 15994820.42 01-08-2021 31-08-2021
Bunuri si servicii 20.01 1203687.49 1618057.52 01-08-2021 31-08-2021
Furnituri de birou 20.01.01 12038.23 24747.76 01-08-2021 31-08-2021
Materiale pentru curatenie 20.01.02 26393.13 32608.63 01-08-2021 31-08-2021
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 148399.65 205954.82 01-08-2021 31-08-2021
Apa, canal si salubritate 20.01.04 95289.47 92912.21 01-08-2021 31-08-2021
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 0.00 1412.35 01-08-2021 31-08-2021
Piese de schimb 20.01.06 33643.54 73582.06 01-08-2021 31-08-2021
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 13931.48 14374.20 01-08-2021 31-08-2021
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 180044.31 175579.05 01-08-2021 31-08-2021
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 693947.68 996886.44 01-08-2021 31-08-2021
Reparatii curente 20.02 5777.38 7796.66 01-08-2021 31-08-2021
Hrana 20.03 108983.16 103603.32 01-08-2021 31-08-2021
Hrana pentru oameni 20.03.01 108983.16 103603.32 01-08-2021 31-08-2021
Medicamente si materiale sanitare 20.04 12424229.10 14209961.53 01-08-2021 31-08-2021
Medicamente 20.04.01 11704129.07 12765160.92 01-08-2021 31-08-2021
Materiale sanitare 20.04.02 110195.87 574764.36 01-08-2021 31-08-2021
Reactivi 20.04.03 556501.72 797395.62 01-08-2021 31-08-2021
Dezinfectanti 20.04.04 53402.44 72640.63 01-08-2021 31-08-2021
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 14004.67 0.00 01-08-2021 31-08-2021
Uniforme si echipament 20.05.01 2261.00 0.00 01-08-2021 31-08-2021
Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 0.00 0.00 01-08-2021 31-08-2021
Alte obiecte de inventar 20.05.30 11743.67 0.00 01-08-2021 31-08-2021
Deplasari, detasari, transferari 20.06 2410.00 0.00 01-08-2021 31-08-2021
Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 0.00 0.00 01-08-2021 31-08-2021
Deplasari în strainatate 20.06.02 2410.00 0.00 01-08-2021 31-08-2021
Materiale de laborator 20.09 55435.67 40321.14 01-08-2021 31-08-2021
Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 0.00 0.00 01-08-2021 31-08-2021
Pregatire profesionala 20.13 1200.00 1200.00 01-08-2021 31-08-2021
Protectia muncii 20.14 3548.26 872.57 01-08-2021 31-08-2021
Alte cheltuieli 20.30 7833.47 13007.68 01-08-2021 31-08-2021
Chirii 20.30.04 6429.11 6429.11 01-08-2021 31-08-2021
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 1404.36 6578.57 01-08-2021 31-08-2021
Proiecte cu finantare din fonduri nerabmursabile 56 0.00 235227.41 01-08-2021 31-08-2021
Finantare 56.01 0.00 235227.41 01-08-2021 31-08-2021
Finantarea nationala (14.74%) 56.01.01 0.00 0.00 01-08-2021 31-08-2021
FN Constructii 56.01.01.71.01.01 0.00 0.00 01-08-2021 31-08-2021
Finantarea externa nerambursabila (85.26%) 56.01.02 0.00 235227.41 01-08-2021 31-08-2021
FEN Masini, echipamente si mijloace de transport 56.01.02.71.01.02 0.00 199979.26 01-08-2021 31-08-2021
FEN Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 56.01.02.71.01.03 0.00 35248.15 01-08-2021 31-08-2021
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 58 1536241.95 480949.51 01-08-2021 31-08-2021
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 58.01 1241474.72 145118.12 01-08-2021 31-08-2021
Finantarea nationala 58.01.01 63189.00 0.00 01-08-2021 31-08-2021
FN Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 58.01.01.20.01.30 0.00 0.00 01-08-2021 31-08-2021
FN Constructii 58.01.01.71.01.01 63189.00 0.00 01-08-2021 31-08-2021
FN Masini, echipamente si mijloace de transport 58.01.01.71.01.02 0.00 0.00 01-08-2021 31-08-2021
Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 1178285.72 145118.12 01-08-2021 31-08-2021
FEN Salarii de baza 58.01.02.10.01.01 0.00 0.00 01-08-2021 31-08-2021
FEN Contributia asiguratorie pentru munca 58.01.02.10.03.07 0.00 0.00 01-08-2021 31-08-2021
FEN Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 58.01.02.20.01.30 0.00 0.00 01-08-2021 31-08-2021
FEN Materiale sanitare 58.01.02.20.04.02 0.00 20844.99 01-08-2021 31-08-2021
FEN Alte obiecte de inventar 58.01.02.20.05.30 4993.32 0.00 01-08-2021 31-08-2021
FEN Constructii 58.01.02.71.01.01 147441.00 0.00 01-08-2021 31-08-2021
FEN Masini, echipamente si mijloace de transport 58.01.02.71.01.02 1025851.40 124273.13 01-08-2021 31-08-2021
Programe din fondul social european (FSE) 58.02 218425.06 251281.47 01-08-2021 31-08-2021
Finantare nationala 58.02.01 33314.00 34485.75 01-08-2021 31-08-2021
FN Salarii de baza 58.02.01.10.01.01 24372.73 27831.64 01-08-2021 31-08-2021
FN Contributia asiguratorie pentru munca 58.02.01.10.03.07 550.96 -271.35 01-08-2021 31-08-2021
FN Furnituri de birou 58.02.01.20.01.01 0.00 0.00 01-08-2021 31-08-2021
FN Carburanti si lubrifianti 58.02.01.20.01.05 0.00 0.00 01-08-2021 31-08-2021
FN Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 58.02.01.20.01.30 73.63 147.26 01-08-2021 31-08-2021
FN Materiale sanitare 58.02.01.20.04.02 142.80 0.00 01-08-2021 31-08-2021
FN Reactivi 58.02.01.20.04.03 7517.00 5637.74 01-08-2021 31-08-2021
FN Alte obiecte de inventar 58.02.01.20.05.30 0.00 0.00 01-08-2021 31-08-2021
FN Materiale de laborator 58.02.01.20.09 656.88 633.68 01-08-2021 31-08-2021
FN Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 58.02.01.20.30.30 0.00 0.00 01-08-2021 31-08-2021
FN Masini, echipamente si mijloace de transport 58.02.01.71.01.02 0.00 230.49 01-08-2021 31-08-2021
FN Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 58.02.01.71.01.03 0.00 26.72 01-08-2021 31-08-2021
FN Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 58.02.01.71.01.30 0.00 249.57 01-08-2021 31-08-2021
Finantare externa nerambursabila 58.02.02 185111.06 216795.72 01-08-2021 31-08-2021
FEN Salarii de baza 58.02.02.10.01.01 134552.77 155269.36 01-08-2021 31-08-2021
FEN Contributia asiguratorie pentru munca 58.02.02.10.03.07 3027.54 4391.35 01-08-2021 31-08-2021
FEN Furnituri de birou 58.02.02.20.01.01 0.00 0.00 01-08-2021 31-08-2021
FEN Carburanti si lubrifianti 58.02.02.20.01.05 0.00 0.00 01-08-2021 31-08-2021
FEN Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 58.02.02.20.01.30 417.23 834.47 01-08-2021 31-08-2021
FEN Materiale sanitare 58.02.02.20.04.02 794.92 0.00 01-08-2021 31-08-2021
FEN Reactivi 58.02.02.20.04.03 42596.28 31947.22 01-08-2021 31-08-2021
FEN Alte obiecte de inventar 58.02.02.20.05.30 0.00 0.00 01-08-2021 31-08-2021
FEN Materiale de laborator 58.02.02.20.09 3722.32 -478.98 01-08-2021 31-08-2021
FEN Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 58.02.02.20.30.30 0.00 0.00 01-08-2021 31-08-2021
FEN Masini, echipamente si mijloace de transport 58.02.02.71.01.02 0.00 11294.09 01-08-2021 31-08-2021
FEN Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 58.02.02.71.01.03 0.00 1309.28 01-08-2021 31-08-2021
FEN Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 58.02.02.71.01.30 0.00 12228.93 01-08-2021 31-08-2021
Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) 58.12 17065.00 18006.96 01-08-2021 31-08-2021
Finantarea nationala 58.12.01 1706.50 1800.70 01-08-2021 31-08-2021
FN Salarii de baza 58.12.01.10.01.01 1669.00 1669.00 01-08-2021 31-08-2021
FN Contributia asiguratorie pentru munca 58.12.01.10.03.07 37.50 37.50 01-08-2021 31-08-2021
FN Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 58.12.01.20.01.30 0.00 94.20 01-08-2021 31-08-2021
FN Reactivi 58.12.01.20.04.03 0.00 0.00 01-08-2021 31-08-2021
Finantarea externa nerambursabila 58.12.02 15358.50 16206.26 01-08-2021 31-08-2021
FEN Salarii de baza 58.12.02.10.01.01 15021.00 15021.00 01-08-2021 31-08-2021
FEN Contributia asiguratorie pentru munca 58.12.02.10.03.07 337.50 337.50 01-08-2021 31-08-2021
FEN Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 58.12.02.20.01.30 0.00 847.76 01-08-2021 31-08-2021
FEN Reactivi 58.12.02.20.04.03 0.00 0.00 01-08-2021 31-08-2021
FEN Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 58.12.02.20.30.30 0.00 0.00 01-08-2021 31-08-2021
Alte facilitati si instrumente postaderare 58.16 26318.00 30101.79 01-08-2021 31-08-2021
Finantare externa nerambursabila 58.16.02 26318.00 30101.79 01-08-2021 31-08-2021
FEN Alte facilitati si instrumente postaderare Salarii de baza 58.16.02.10.01.01 25739.00 27119.00 01-08-2021 31-08-2021
FEN Alte facilitati si instrumente postaderare Contributia asiguratorie pentru munca 58.16.02.10.03.07 579.00 610.00 01-08-2021 31-08-2021
FEN Alte facilitati si instrumente postaderare Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 58.16.02.20.01.30 0.00 0.00 01-08-2021 31-08-2021
FEN Alte facilitati si instrumente postaderare Alte obiecte de inventar 58.16.02.20.05.30 0.00 0.00 01-08-2021 31-08-2021
FEN Alte facilitati si instrumente postaderare Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 58.16.02.20.30.30 0.00 0.00 01-08-2021 31-08-2021
FEN Alte facilitati si instrumente postaderare Masini, echipamente si mijloace de transport 58.16.02.71.01.02 0.00 2306.88 01-08-2021 31-08-2021
FEN Alte facilitati si instrumente postaderare FN Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 58.16.02.71.01.03 0.00 65.91 01-08-2021 31-08-2021
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 58.31 32959.17 36441.17 01-08-2021 31-08-2021
Finantarea nationala 58.31.01 4943.88 4708.80 01-08-2021 31-08-2021
FN Salarii de baza 58.31.01.10.01.01 4094.40 4605.30 01-08-2021 31-08-2021
FN Contributia asiguratorie pentru munca 58.31.01.10.03.07 92.10 103.50 01-08-2021 31-08-2021
FN Alte bunuri si servicii pentru intretinere si fuctionare 58.31.01.20.01.30 0.00 0.00 01-08-2021 31-08-2021
FN Reactivi 58.31.01.20.04.03 0.00 0.00 01-08-2021 31-08-2021
FN Materiale de laborator 58.31.01.20.09 757.38 0.00 01-08-2021 31-08-2021
FN Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 58.31.01.20.30.30 0.00 0.00 01-08-2021 31-08-2021
Finantare externa nerambursabila 58.31.02 28015.29 31732.37 01-08-2021 31-08-2021
FEN Salarii de baza 58.31.02.10.01.01 23201.60 26096.70 01-08-2021 31-08-2021
FEN Contributia asiguratorie pentru munca 58.31.02.10.03.07 521.90 586.50 01-08-2021 31-08-2021
FEN Alte bunuri si servicii pentru intretinere si fuctionare 58.31.02.20.01.30 0.00 0.00 01-08-2021 31-08-2021
FEN Reactivi 58.31.02.20.04.03 0.00 0.00 01-08-2021 31-08-2021
FEN Materiale de laborator 58.31.02.20.09 4291.79 5049.17 01-08-2021 31-08-2021
FEN Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 58.31.02.20.30.30 0.00 0.00 01-08-2021 31-08-2021
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 59 100257.00 100257.00 01-08-2021 31-08-2021
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59.40 100257.00 100257.00 01-08-2021 31-08-2021
CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) 70 875834.44 572050.17 01-08-2021 31-08-2021
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 875834.44 572050.17 01-08-2021 31-08-2021
Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 71.01 594009.33 572050.17 01-08-2021 31-08-2021
Constructii 71.01.01 0.00 0.00 01-08-2021 31-08-2021
Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 594009.33 558883.81 01-08-2021 31-08-2021
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 0.00 9388.35 01-08-2021 31-08-2021
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 71.01.30 0.00 3778.01 01-08-2021 31-08-2021
Reparatii capitale 71.03 281825.11 0.00 01-08-2021 31-08-2021
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL 85 0.00 0.00 01-08-2021 31-08-2021
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent 85.01 0.00 0.00 01-08-2021 31-08-2021
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent de alte institutii publice 85.01.03 0.00 0.00 01-08-2021 31-08-2021