You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Informație actualizată la data: 31/08/2022
Denumirea indicatorilor Clasificatia bugetara Rand Plati efectuate Cheltuieli efective Data început Data sfîrșit
TOTAL CHELTUIELI 00 32563003.28 30634940.25 01-08-2022 31-08-2022
CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+79+81) 01 32178022.27 29991363.17 01-08-2022 31-08-2022
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 11619956.00 11381981.00 01-08-2022 31-08-2022
Cheltuieli salariale in bani 10.01 11209622.00 10971505.00 01-08-2022 31-08-2022
Salarii de baza 10.01.01 7841885.00 7989984.00 01-08-2022 31-08-2022
Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 2017515.00 1835605.00 01-08-2022 31-08-2022
Alte sporuri 10.01.06 421268.00 395359.00 01-08-2022 31-08-2022
Fond aferent platii cu ora 10.01.11 106666.00 104970.00 01-08-2022 31-08-2022
Indemnizatii de delegare 10.01.13 270.00 270.00 01-08-2022 31-08-2022
Indemnizatii de detasare 10.01.14 0.00 0.00 01-08-2022 31-08-2022
Indemnizatii de hrana 10.01.17 336936.00 318050.00 01-08-2022 31-08-2022
Stimulent de risc 10.01.29 0.00 0.00 01-08-2022 31-08-2022
Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 485082.00 327267.00 01-08-2022 31-08-2022
Cheltuieli salariale in natura 10.02 149450.00 148950.00 01-08-2022 31-08-2022
Tichete de vacanta 10.02.06 149450.00 148950.00 01-08-2022 31-08-2022
Contributii 10.03 260884.00 261526.00 01-08-2022 31-08-2022
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 13393.00 14653.00 01-08-2022 31-08-2022
Contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07 247491.00 246873.00 01-08-2022 31-08-2022
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 17345941.34 17420535.56 01-08-2022 31-08-2022
Bunuri si servicii 20.01 936752.01 2218293.42 01-08-2022 31-08-2022
Furnituri de birou 20.01.01 12879.71 34038.25 01-08-2022 31-08-2022
Materiale pentru curatenie 20.01.02 48943.63 56700.24 01-08-2022 31-08-2022
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 -4168.30 810340.02 01-08-2022 31-08-2022
Apa, canal si salubritate 20.01.04 71221.38 71016.50 01-08-2022 31-08-2022
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 4023.61 2454.01 01-08-2022 31-08-2022
Piese de schimb 20.01.06 85287.95 27179.75 01-08-2022 31-08-2022
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 10925.45 18937.33 01-08-2022 31-08-2022
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 89543.04 112055.01 01-08-2022 31-08-2022
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 618095.54 1085572.31 01-08-2022 31-08-2022
Reparatii curente 20.02 144342.63 5606.51 01-08-2022 31-08-2022
Hrana 20.03 109923.82 21798.23 01-08-2022 31-08-2022
Hrana pentru oameni 20.03.01 109923.82 21798.23 01-08-2022 31-08-2022
Medicamente si materiale sanitare 20.04 15923980.66 15001320.36 01-08-2022 31-08-2022
Medicamente 20.04.01 14232878.28 13359861.48 01-08-2022 31-08-2022
Materiale sanitare 20.04.02 899037.07 523330.61 01-08-2022 31-08-2022
Reactivi 20.04.03 714873.10 1046514.79 01-08-2022 31-08-2022
Dezinfectanti 20.04.04 77192.21 71613.48 01-08-2022 31-08-2022
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 91569.84 0.00 01-08-2022 31-08-2022
Uniforme si echipament 20.05.01 15232.30 0.00 01-08-2022 31-08-2022
Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 0.00 0.00 01-08-2022 31-08-2022
Alte obiecte de inventar 20.05.30 76337.54 0.00 01-08-2022 31-08-2022
Deplasari, detasari, transferari 20.06 570.00 570.00 01-08-2022 31-08-2022
Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 570.00 570.00 01-08-2022 31-08-2022
Deplasari în strainatate 20.06.02 0.00 0.00 01-08-2022 31-08-2022
Materiale de laborator 20.09 110404.27 142765.41 01-08-2022 31-08-2022
Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 0.00 0.00 01-08-2022 31-08-2022
Pregatire profesionala 20.13 0.00 0.00 01-08-2022 31-08-2022
Protectia muncii 20.14 2342.55 4337.62 01-08-2022 31-08-2022
Alte cheltuieli 20.30 26055.56 25844.01 01-08-2022 31-08-2022
Chirii 20.30.04 12773.00 12773.00 01-08-2022 31-08-2022
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 13282.56 13071.01 01-08-2022 31-08-2022
Proiecte cu finantare din fonduri nerabmursabile 56 0.00 235227.41 01-08-2022 31-08-2022
Finantare 56.01 0.00 235227.41 01-08-2022 31-08-2022
Finantarea externa nerambursabila (85.26%) 56.01.02 0.00 235227.41 01-08-2022 31-08-2022
FEN Masini, echipamente si mijloace de transport 56.01.02.71.01.02 0.00 199979.26 01-08-2022 31-08-2022
FEN Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 56.01.02.71.01.03 0.00 35248.15 01-08-2022 31-08-2022
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 58 3158113.43 899100.20 01-08-2022 31-08-2022
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 58.01 1463.08 162356.73 01-08-2022 31-08-2022
Finantarea nationala 58.01.01 219.46 933.11 01-08-2022 31-08-2022
FN Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 58.01.01.20.01.30 219.46 0.00 01-08-2022 31-08-2022
FN Materiale sanitare 58.01.01.20.04.02 0.00 933.11 01-08-2022 31-08-2022
FN Alte obiecte de inventar 58.01.01.20.05.30 0.00 0.00 01-08-2022 31-08-2022
FN Constructii 58.01.01.71.01.01 0.00 0.00 01-08-2022 31-08-2022
FN Masini, echipamente si mijloace de transport 58.01.01.71.01.02 0.00 0.00 01-08-2022 31-08-2022
Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 1243.62 161423.62 01-08-2022 31-08-2022
FEN Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 58.01.02.20.01.30 1243.62 0.00 01-08-2022 31-08-2022
FEN Materiale sanitare 58.01.02.20.04.02 0.00 23033.18 01-08-2022 31-08-2022
FEN Alte obiecte de inventar 58.01.02.20.05.30 0.00 0.00 01-08-2022 31-08-2022
FEN Constructii 58.01.02.71.01.01 0.00 0.00 01-08-2022 31-08-2022
FEN Masini, echipamente si mijloace de transport 58.01.02.71.01.02 0.00 138390.44 01-08-2022 31-08-2022
Programe din fondul social european (FSE) 58.02 2969199.31 532284.36 01-08-2022 31-08-2022
Finantare nationala 58.02.01 401645.51 85955.61 01-08-2022 31-08-2022
FN Salarii de baza 58.02.01.10.01.01 58379.25 30734.55 01-08-2022 31-08-2022
FN Indemnizatii de delegare 58.02.01.10.01.13 0.00 0.00 01-08-2022 31-08-2022
FN Contributia asiguratorie pentru munca 58.02.01.10.03.07 1313.40 691.50 01-08-2022 31-08-2022
FN Furnituri de birou 58.02.01.20.01.01 0.00 4367.89 01-08-2022 31-08-2022
FN Încalzit, Iluminat si forta motrica 58.02.01.20.01.03 3694.57 3694.57 01-08-2022 31-08-2022
FN Apa, canal si salubritate 58.02.01.20.01.04 143.53 143.53 01-08-2022 31-08-2022
FN Carburanti si lubrifianti 58.02.01.20.01.05 1323.71 1138.43 01-08-2022 31-08-2022
FN Piese de schimb 58.02.01.20.01.06 0.00 0.00 01-08-2022 31-08-2022
FN Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 58.02.01.20.01.08 527.43 776.72 01-08-2022 31-08-2022
FN Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 58.02.01.20.01.09 1063.80 918.75 01-08-2022 31-08-2022
FN Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 58.02.01.20.01.30 383.70 383.70 01-08-2022 31-08-2022
FN Reparatii curente 58.02.01.20.02 0.00 0.00 01-08-2022 31-08-2022
FN Materiale sanitare 58.02.01.20.04.02 340.58 0.00 01-08-2022 31-08-2022
FN Reactivi 58.02.01.20.04.03 0.00 9807.00 01-08-2022 31-08-2022
FN Dezinfectanti 58.02.01.20.04.04 0.00 0.00 01-08-2022 31-08-2022
FN Alte obiecte de inventar 58.02.01.20.05.30 37.35 0.00 01-08-2022 31-08-2022
FN Deplasari interne,detasari,transferuri 58.02.01.20.06.01 0.00 0.00 01-08-2022 31-08-2022
FN Materiale de laborator 58.02.01.20.09 0.00 4494.34 01-08-2022 31-08-2022
FN Chirii 58.02.01.20.30.04 0.00 28297.85 01-08-2022 31-08-2022
FN Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 58.02.01.20.30.30 0.00 0.00 01-08-2022 31-08-2022
FN Masini, echipamente si mijloace de transport 58.02.01.71.01.02 334438.19 230.49 01-08-2022 31-08-2022
FN Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 58.02.01.71.01.03 0.00 26.72 01-08-2022 31-08-2022
FN Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 58.02.01.71.01.30 0.00 249.57 01-08-2022 31-08-2022
Finantare externa nerambursabila 58.02.02 2567553.80 446328.75 01-08-2022 31-08-2022
FEN Salarii de baza 58.02.02.10.01.01 330815.75 174162.45 01-08-2022 31-08-2022
FEN Indemnizatii de delegare 58.02.02.10.01.13 0.00 0.00 01-08-2022 31-08-2022
FEN Contributia asiguratorie pentru munca 58.02.02.10.03.07 7442.60 3918.50 01-08-2022 31-08-2022
FEN Furnituri de birou 58.02.02.20.01.01 0.00 -4367.89 01-08-2022 31-08-2022
FEN Încalzit, Iluminat si forta motrica 58.02.02.20.01.03 20935.94 20935.94 01-08-2022 31-08-2022
FEN Apa, canal si salubritate 58.02.02.20.01.04 813.32 813.32 01-08-2022 31-08-2022
FEN Carburanti si lubrifianti 58.02.02.20.01.05 7501.67 6547.94 01-08-2022 31-08-2022
FEN Piese de schimb 58.02.02.20.01.06 0.00 0.00 01-08-2022 31-08-2022
FEN Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 58.02.02.20.01.08 2988.73 4401.37 01-08-2022 31-08-2022
FEN Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 58.02.02.20.01.09 6028.20 5206.25 01-08-2022 31-08-2022
FEN Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 58.02.02.20.01.30 2174.73 11992.23 01-08-2022 31-08-2022
FEN Reparatii curente 58.02.02.20.02 0.00 0.00 01-08-2022 31-08-2022
FEN Materiale sanitare 58.02.02.20.04.02 1929.94 0.00 01-08-2022 31-08-2022
FEN Reactivi 58.02.02.20.04.03 0.00 -9807.00 01-08-2022 31-08-2022
FEN Dezinfectanti 58.02.02.20.04.04 0.00 0.00 01-08-2022 31-08-2022
FEN Alte obiecte de inventar 58.02.02.20.05.30 211.65 0.00 01-08-2022 31-08-2022
FEN Deplasari interne,detasari,transferuri 58.02.02.20.06.01 0.00 0.00 01-08-2022 31-08-2022
FEN Materiale de laborator 58.02.02.20.09 0.00 -3163.92 01-08-2022 31-08-2022
FEN Chirii 58.02.02.20.30.04 0.00 160354.42 01-08-2022 31-08-2022
FEN Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 58.02.02.20.30.30 0.00 0.00 01-08-2022 31-08-2022
FEN Masini, echipamente si mijloace de transport 58.02.02.71.01.02 2186711.27 49898.91 01-08-2022 31-08-2022
FEN Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 58.02.02.71.01.03 0.00 1805.12 01-08-2022 31-08-2022
FEN Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 58.02.02.71.01.30 0.00 23631.11 01-08-2022 31-08-2022
Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) 58.12 10926.58 0.00 01-08-2022 31-08-2022
Finantarea nationala 58.12.01 1092.65 0.00 01-08-2022 31-08-2022
FN Salarii de baza 58.12.01.10.01.01 0.00 0.00 01-08-2022 31-08-2022
FN Contributia asiguratorie pentru munca 58.12.01.10.03.07 0.00 0.00 01-08-2022 31-08-2022
FN Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 58.12.01.20.01.30 1092.65 0.00 01-08-2022 31-08-2022
FN Reactivi 58.12.01.20.04.03 0.00 0.00 01-08-2022 31-08-2022
FN Maeriale de laborator 58.12.01.20.09 0.00 0.00 01-08-2022 31-08-2022
Finantarea externa nerambursabila 58.12.02 9833.93 0.00 01-08-2022 31-08-2022
FEN Salarii de baza 58.12.02.10.01.01 0.00 0.00 01-08-2022 31-08-2022
FEN Contributia asiguratorie pentru munca 58.12.02.10.03.07 0.00 0.00 01-08-2022 31-08-2022
FEN Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 58.12.02.20.01.30 9833.93 0.00 01-08-2022 31-08-2022
FEN Reactivi 58.12.02.20.04.03 0.00 0.00 01-08-2022 31-08-2022
FEN Materiale de laborator 58.12.02.20.09 0.00 0.00 01-08-2022 31-08-2022
FEN Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 58.12.02.20.30.30 0.00 0.00 01-08-2022 31-08-2022
Alte facilitati si instrumente postaderare 58.16 48126.71 68564.18 01-08-2022 31-08-2022
Finantare externa nerambursabila 58.16.02 48126.71 68564.18 01-08-2022 31-08-2022
FEN Alte facilitati si instrumente postaderare Salarii de baza 58.16.02.10.01.01 46907.00 46400.00 01-08-2022 31-08-2022
FEN Alte facilitati si instrumente postaderare Contributia asiguratorie pentru munca 58.16.02.10.03.07 1055.00 1044.00 01-08-2022 31-08-2022
FEN Alte facilitati si instrumente postaderare Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 58.16.02.20.01.30 164.71 0.00 01-08-2022 31-08-2022
FEN Alte facilitati si instrumente postaderare Deplasari interne,detasari,transferuri 58.16.02.20.06.01 0.00 0.00 01-08-2022 31-08-2022
FEN Alte facilitati si instrumente postaderare Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 58.16.02.20.30.30 0.00 0.00 01-08-2022 31-08-2022
FEN Alte facilitati si instrumente postaderare Masini, echipamente si mijloace de transport 58.16.02.71.01.02 0.00 21021.31 01-08-2022 31-08-2022
FEN Alte facilitati si instrumente postaderare FN Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 58.16.02.71.01.03 0.00 98.87 01-08-2022 31-08-2022
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 58.31 128397.75 135894.93 01-08-2022 31-08-2022
Finantarea nationala 58.31.01 19259.66 10825.53 01-08-2022 31-08-2022
FN Salarii de baza 58.31.01.10.01.01 3878.40 4347.60 01-08-2022 31-08-2022
FN Contributia asiguratorie pentru munca 58.31.01.10.03.07 87.30 97.80 01-08-2022 31-08-2022
FN Alte bunuri si servicii pentru intretinere si fuctionare 58.31.01.20.01.30 0.00 0.00 01-08-2022 31-08-2022
FN Reactivi 58.31.01.20.04.03 9639.36 5284.14 01-08-2022 31-08-2022
FN Materiale de laborator 58.31.01.20.09 5654.60 1095.99 01-08-2022 31-08-2022
FN Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 58.31.01.20.30.30 0.00 0.00 01-08-2022 31-08-2022
FN Masini, echipamente si mijloace de transport 58.31.01.71.01.02 0.00 0.00 01-08-2022 31-08-2022
Finantare externa nerambursabila 58.31.02 109138.09 125069.40 01-08-2022 31-08-2022
FEN Salarii de baza 58.31.02.10.01.01 21977.60 24636.40 01-08-2022 31-08-2022
FEN Contributia asiguratorie pentru munca 58.31.02.10.03.07 494.70 554.20 01-08-2022 31-08-2022
FEN Alte bunuri si servicii pentru intretinere si fuctionare 58.31.02.20.01.30 0.00 0.00 01-08-2022 31-08-2022
FEN Reactivi 58.31.02.20.04.03 54623.02 58978.20 01-08-2022 31-08-2022
FEN Materiale de laborator 58.31.02.20.09 32042.77 36601.38 01-08-2022 31-08-2022
FEN Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 58.31.02.20.30.30 0.00 0.00 01-08-2022 31-08-2022
FEN Masini, echipamente si mijloace de transport 58.31.02.71.01.02 0.00 4299.22 01-08-2022 31-08-2022
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 59 54519.00 54519.00 01-08-2022 31-08-2022
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59.40 54519.00 54519.00 01-08-2022 31-08-2022
CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) 70 384981.01 643577.08 01-08-2022 31-08-2022
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 384981.01 643577.08 01-08-2022 31-08-2022
Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 71.01 384981.01 643577.08 01-08-2022 31-08-2022
Constructii 71.01.01 79878.82 0.00 01-08-2022 31-08-2022
Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 305102.19 627220.98 01-08-2022 31-08-2022
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 0.00 9872.79 01-08-2022 31-08-2022
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 71.01.30 0.00 6483.31 01-08-2022 31-08-2022
Reparatii capitale 71.03 0.00 0.00 01-08-2022 31-08-2022
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL 85 -507.50 0.00 01-08-2022 31-08-2022
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent 85.01 -507.50 0.00 01-08-2022 31-08-2022
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent de alte institutii publice 85.01.03 -507.50 0.00 01-08-2022 31-08-2022
Acest site folosește cookie-uri
Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficului. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize informații cu privire la modul în care folosesc site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte informații oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor. Prin continuarea navigării, ești de acord cu Politica de Cookies.