You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Informație actualizată la data: 31/03/2021
Denumirea indicatorilor Clasificatia bugetara Rand Plati efectuate Cheltuieli efective Data început Data sfîrșit
TOTAL CHELTUIELI 00 41315545.16 30773158.44 01-03-2021 31-03-2021
CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+79+81) 01 41275101.02 29955018.34 01-03-2021 31-03-2021
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 11231647.00 11197966.00 01-03-2021 31-03-2021
Cheltuieli salariale in bani 10.01 10974566.00 10938854.00 01-03-2021 31-03-2021
Salarii de baza 10.01.01 7006634.00 7050862.00 01-03-2021 31-03-2021
Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 2770219.00 2790514.00 01-03-2021 31-03-2021
Alte sporuri 10.01.06 364955.00 365535.00 01-03-2021 31-03-2021
Fond aferent platii cu ora 10.01.11 90422.00 99099.00 01-03-2021 31-03-2021
Indemnizatii de delegare 10.01.13 40974.00 38175.00 01-03-2021 31-03-2021
Indemnizatii de detasare 10.01.14 98094.00 78176.00 01-03-2021 31-03-2021
Indemnizatii de hrana 10.01.17 341235.00 339912.00 01-03-2021 31-03-2021
Stimulent de risc 10.01.29 12500.00 0.00 01-03-2021 31-03-2021
Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 249533.00 176581.00 01-03-2021 31-03-2021
Cheltuieli salariale in natura 10.02 0.00 0.00 01-03-2021 31-03-2021
Tichete de vacanta 10.02.06 0.00 0.00 01-03-2021 31-03-2021
Contributii 10.03 257081.00 259112.00 01-03-2021 31-03-2021
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 12980.00 13042.00 01-03-2021 31-03-2021
Contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07 244101.00 246070.00 01-03-2021 31-03-2021
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 29496558.90 18163427.22 01-03-2021 31-03-2021
Bunuri si servicii 20.01 1582730.72 1957241.17 01-03-2021 31-03-2021
Furnituri de birou 20.01.01 13268.04 14809.70 01-03-2021 31-03-2021
Materiale pentru curatenie 20.01.02 17956.63 32329.54 01-03-2021 31-03-2021
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 341506.99 230464.43 01-03-2021 31-03-2021
Apa, canal si salubritate 20.01.04 33234.74 64917.32 01-03-2021 31-03-2021
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 1007.88 897.21 01-03-2021 31-03-2021
Piese de schimb 20.01.06 14831.68 138253.85 01-03-2021 31-03-2021
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 11306.95 11411.37 01-03-2021 31-03-2021
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 282482.31 264259.04 01-03-2021 31-03-2021
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 867135.50 1199898.71 01-03-2021 31-03-2021
Reparatii curente 20.02 4718.63 2818.48 01-03-2021 31-03-2021
Hrana 20.03 169676.90 0.00 01-03-2021 31-03-2021
Hrana pentru oameni 20.03.01 169676.90 0.00 01-03-2021 31-03-2021
Medicamente si materiale sanitare 20.04 27221573.39 16150371.90 01-03-2021 31-03-2021
Medicamente 20.04.01 25295245.21 14963963.47 01-03-2021 31-03-2021
Materiale sanitare 20.04.02 358240.21 604006.23 01-03-2021 31-03-2021
Reactivi 20.04.03 1541910.94 500626.66 01-03-2021 31-03-2021
Dezinfectanti 20.04.04 26177.03 81775.54 01-03-2021 31-03-2021
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 21107.42 0.00 01-03-2021 31-03-2021
Uniforme si echipament 20.05.01 0.00 0.00 01-03-2021 31-03-2021
Alte obiecte de inventar 20.05.30 21107.42 0.00 01-03-2021 31-03-2021
Deplasari, detasari, transferari 20.06 0.00 0.00 01-03-2021 31-03-2021
Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 0.00 0.00 01-03-2021 31-03-2021
Materiale de laborator 20.09 467989.40 36462.34 01-03-2021 31-03-2021
Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 0.00 0.00 01-03-2021 31-03-2021
Pregatire profesionala 20.13 1800.00 2500.00 01-03-2021 31-03-2021
Protectia muncii 20.14 3118.75 4844.32 01-03-2021 31-03-2021
Alte cheltuieli 20.30 23843.69 9189.01 01-03-2021 31-03-2021
Chirii 20.30.04 20285.37 5204.44 01-03-2021 31-03-2021
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 3558.32 3984.57 01-03-2021 31-03-2021
Proiecte cu finantare din fonduri nerabmursabile 56 0.00 235227.41 01-03-2021 31-03-2021
Finantare 56.01 0.00 235227.41 01-03-2021 31-03-2021
Finantarea nationala (14.74%) 56.01.01 0.00 0.00 01-03-2021 31-03-2021
FN Constructii 56.01.01.71.01.01 0.00 0.00 01-03-2021 31-03-2021
Finantarea externa nerambursabila (85.26%) 56.01.02 0.00 235227.41 01-03-2021 31-03-2021
FEN Masini, echipamente si mijloace de transport 56.01.02.71.01.02 0.00 199979.26 01-03-2021 31-03-2021
FEN Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 56.01.02.71.01.03 0.00 35248.15 01-03-2021 31-03-2021
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 58 626487.57 310465.70 01-03-2021 31-03-2021
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 58.01 458626.00 59006.00 01-03-2021 31-03-2021
Finantarea nationala 58.01.01 137587.80 0.00 01-03-2021 31-03-2021
FN Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 58.01.01.20.01.30 0.00 0.00 01-03-2021 31-03-2021
FN Constructii 58.01.01.71.01.01 0.00 0.00 01-03-2021 31-03-2021
FN Masini, echipamente si mijloace de transport 58.01.01.71.01.02 137587.80 0.00 01-03-2021 31-03-2021
Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 321038.20 59006.00 01-03-2021 31-03-2021
FEN Salarii de baza 58.01.02.10.01.01 0.00 41532.00 01-03-2021 31-03-2021
FEN Contributia asiguratorie pentru munca 58.01.02.10.03.07 0.00 933.00 01-03-2021 31-03-2021
FEN Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 58.01.02.20.01.30 0.00 0.00 01-03-2021 31-03-2021
FEN Alte obiecte de inventar 58.01.02.20.05.30 0.00 0.00 01-03-2021 31-03-2021
FEN Constructii 58.01.02.71.01.01 0.00 0.00 01-03-2021 31-03-2021
FEN Masini, echipamente si mijloace de transport 58.01.02.71.01.02 321038.20 16541.00 01-03-2021 31-03-2021
Programe din fondul social european (FSE) 58.02 98469.00 146635.08 01-03-2021 31-03-2021
Finantare nationala 58.02.01 15229.05 19245.17 01-03-2021 31-03-2021
FN Salarii de baza 58.02.01.10.01.01 14912.66 18326.07 01-03-2021 31-03-2021
FN Indemnizatii de delegare 58.02.01.10.01.13 0.00 0.00 01-03-2021 31-03-2021
FN Contributia asiguratorie pentru munca 58.02.01.10.03.07 316.39 412.32 01-03-2021 31-03-2021
FN Carburanti si lubrifianti 58.02.01.20.01.05 0.00 0.00 01-03-2021 31-03-2021
FN Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 58.02.01.20.01.30 0.00 0.00 01-03-2021 31-03-2021
FN Reactivi 58.02.01.20.04.03 0.00 0.00 01-03-2021 31-03-2021
FN Materiale de laborator 58.02.01.20.09 0.00 0.00 01-03-2021 31-03-2021
FN Masini, echipamente si mijloace de transport 58.02.01.71.01.02 0.00 230.49 01-03-2021 31-03-2021
FN Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 58.02.01.71.01.03 0.00 26.72 01-03-2021 31-03-2021
FN Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 58.02.01.71.01.30 0.00 249.57 01-03-2021 31-03-2021
Finantare externa nerambursabila 58.02.02 83239.95 127389.91 01-03-2021 31-03-2021
FEN Salarii de baza 58.02.02.10.01.01 81408.09 100300.93 01-03-2021 31-03-2021
FEN Indemnizatii de delegare 58.02.02.10.01.13 0.00 0.00 01-03-2021 31-03-2021
FEN Contributia asiguratorie pentru munca 58.02.02.10.03.07 1831.86 2256.68 01-03-2021 31-03-2021
FEN Carburanti si lubrifianti 58.02.02.20.01.05 0.00 0.00 01-03-2021 31-03-2021
FEN Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 58.02.02.20.01.30 0.00 0.00 01-03-2021 31-03-2021
FEN Reactivi 58.02.02.20.04.03 0.00 0.00 01-03-2021 31-03-2021
FEN Materiale de laborator 58.02.02.20.09 0.00 0.00 01-03-2021 31-03-2021
FEN Masini, echipamente si mijloace de transport 58.02.02.71.01.02 0.00 11294.09 01-03-2021 31-03-2021
FEN Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 58.02.02.71.01.03 0.00 1309.28 01-03-2021 31-03-2021
FEN Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 58.02.02.71.01.30 0.00 12228.93 01-03-2021 31-03-2021
Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) 58.12 0.00 50740.48 01-03-2021 31-03-2021
Finantarea nationala 58.12.01 0.00 4782.41 01-03-2021 31-03-2021
FN Salarii de baza 58.12.01.10.01.01 0.00 2194.80 01-03-2021 31-03-2021
FN Contributia asiguratorie pentru munca 58.12.01.10.03.07 0.00 49.20 01-03-2021 31-03-2021
FN Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 58.12.01.20.01.30 0.00 2538.41 01-03-2021 31-03-2021
FN Reactivi 58.12.01.20.04.03 0.00 0.00 01-03-2021 31-03-2021
Finantarea externa nerambursabila 58.12.02 0.00 45958.07 01-03-2021 31-03-2021
FEN Salarii de baza 58.12.02.10.01.01 0.00 19753.20 01-03-2021 31-03-2021
FEN Contributia asiguratorie pentru munca 58.12.02.10.03.07 0.00 442.80 01-03-2021 31-03-2021
FEN Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 58.12.02.20.01.30 0.00 22845.66 01-03-2021 31-03-2021
FEN Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 58.12.02.20.30.30 0.00 2916.41 01-03-2021 31-03-2021
Alte facilitati si instrumente postaderare 58.16 49230.57 28670.71 01-03-2021 31-03-2021
Finantare externa nerambursabila 58.16.02 49230.57 28670.71 01-03-2021 31-03-2021
FEN Alte facilitati si instrumente postaderare Salarii de baza 58.16.02.10.01.01 30526.00 27999.00 01-03-2021 31-03-2021
FEN Alte facilitati si instrumente postaderare Contributia asiguratorie pentru munca 58.16.02.10.03.07 687.00 630.00 01-03-2021 31-03-2021
FEN Alte facilitati si instrumente postaderare Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 58.16.02.20.01.30 17017.57 0.00 01-03-2021 31-03-2021
FEN Alte facilitati si instrumente postaderare Alte obiecte de inventar 58.16.02.20.05.30 0.00 0.00 01-03-2021 31-03-2021
FEN Alte facilitati si instrumente postaderare Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 58.16.02.20.30.30 1000.00 41.71 01-03-2021 31-03-2021
FEN Alte facilitati si instrumente postaderare Masini, echipamente si mijloace de transport 58.16.02.71.01.02 0.00 0.00 01-03-2021 31-03-2021
FEN Alte facilitati si instrumente postaderare FN Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 58.16.02.71.01.03 0.00 0.00 01-03-2021 31-03-2021
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 58.31 20162.00 25413.43 01-03-2021 31-03-2021
Finantarea nationala 58.31.01 0.00 3625.05 01-03-2021 31-03-2021
FN Salarii de baza 58.31.01.10.01.01 0.00 3545.25 01-03-2021 31-03-2021
FN Contributia asiguratorie pentru munca 58.31.01.10.03.07 0.00 79.80 01-03-2021 31-03-2021
FN Masini, echipamente si mijloace de transport 58.31.01.71.01.02 0.00 0.00 01-03-2021 31-03-2021
Finantare externa nerambursabila 58.31.02 20162.00 21788.38 01-03-2021 31-03-2021
FEN Salarii de baza 58.31.02.10.01.01 19719.00 20089.75 01-03-2021 31-03-2021
FEN Contributia asiguratorie pentru munca 58.31.02.10.03.07 443.00 452.20 01-03-2021 31-03-2021
FEN Alte bunuri si servicii pentru intretinere si fuctionare 58.31.02.20.01.30 0.00 0.00 01-03-2021 31-03-2021
FEN Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 58.31.02.20.30.30 0.00 1246.43 01-03-2021 31-03-2021
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 59 47932.00 47932.00 01-03-2021 31-03-2021
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59.40 47932.00 47932.00 01-03-2021 31-03-2021
CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) 70 40444.14 818140.10 01-03-2021 31-03-2021
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 40444.14 818140.10 01-03-2021 31-03-2021
Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 71.01 40444.14 818140.10 01-03-2021 31-03-2021
Constructii 71.01.01 0.00 0.00 01-03-2021 31-03-2021
Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 40444.14 676330.88 01-03-2021 31-03-2021
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 0.00 140302.80 01-03-2021 31-03-2021
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 71.01.30 0.00 1506.42 01-03-2021 31-03-2021
Reparatii capitale 71.03 0.00 0.00 01-03-2021 31-03-2021
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL 85 -127524.45 0.00 01-03-2021 31-03-2021
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent 85.01 -127524.45 0.00 01-03-2021 31-03-2021
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent de alte institutii publice 85.01.03 -127524.45 0.00 01-03-2021 31-03-2021