You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Informație actualizată la data: 31/12/2020
Denumirea indicatorilor Clasificatia bugetara Rand Plati efectuate Cheltuieli efective Data început Data sfîrșit
TOTAL CHELTUIELI 00 20417125.33 35057004.63 01-12-2020 31-12-2020
CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+79+81) 01 18187420.72 33841033.74 01-12-2020 31-12-2020
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 9008370.00 12545740.00 01-12-2020 31-12-2020
Cheltuieli salariale in bani 10.01 8783425.00 12309835.00 01-12-2020 31-12-2020
Salarii de baza 10.01.01 6015962.00 6539328.00 01-12-2020 31-12-2020
Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 1610579.00 2158655.00 01-12-2020 31-12-2020
Alte sporuri 10.01.06 355533.00 357174.00 01-12-2020 31-12-2020
Fond aferent platii cu ora 10.01.11 111307.00 107567.00 01-12-2020 31-12-2020
Indemnizatii de delegare 10.01.13 22217.00 45518.00 01-12-2020 31-12-2020
Indemnizatii de detasare 10.01.14 73138.00 65222.00 01-12-2020 31-12-2020
Indemnizatii de hrana 10.01.17 287844.00 277090.00 01-12-2020 31-12-2020
Stimulent de risc 10.01.29 0.00 2352500.00 01-12-2020 31-12-2020
Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 306845.00 406781.00 01-12-2020 31-12-2020
Cheltuieli salariale in natura 10.02 -3750.00 -850.00 01-12-2020 31-12-2020
Tichete de vacanta 10.02.06 -3750.00 -850.00 01-12-2020 31-12-2020
Contributii 10.03 228695.00 236755.00 01-12-2020 31-12-2020
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 25158.00 12715.00 01-12-2020 31-12-2020
Contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07 203537.00 224040.00 01-12-2020 31-12-2020
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 8388790.15 20954345.92 01-12-2020 31-12-2020
Bunuri si servicii 20.01 2431964.74 2020721.69 01-12-2020 31-12-2020
Furnituri de birou 20.01.01 15146.58 11271.42 01-12-2020 31-12-2020
Materiale pentru curatenie 20.01.02 48644.35 28549.00 01-12-2020 31-12-2020
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 226785.41 225342.91 01-12-2020 31-12-2020
Apa, canal si salubritate 20.01.04 53810.55 54690.35 01-12-2020 31-12-2020
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 1549.12 478.53 01-12-2020 31-12-2020
Piese de schimb 20.01.06 375404.14 244429.49 01-12-2020 31-12-2020
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 17505.00 7315.94 01-12-2020 31-12-2020
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 250275.60 318635.07 01-12-2020 31-12-2020
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 1442843.99 1130008.98 01-12-2020 31-12-2020
Reparatii curente 20.02 9051.27 2802.88 01-12-2020 31-12-2020
Hrana 20.03 76341.86 62783.30 01-12-2020 31-12-2020
Hrana pentru oameni 20.03.01 76341.86 62783.30 01-12-2020 31-12-2020
Medicamente si materiale sanitare 20.04 5120587.56 17824609.68 01-12-2020 31-12-2020
Medicamente 20.04.01 1605912.35 12979900.99 01-12-2020 31-12-2020
Materiale sanitare 20.04.02 736257.50 762333.33 01-12-2020 31-12-2020
Reactivi 20.04.03 2645015.36 3987660.01 01-12-2020 31-12-2020
Dezinfectanti 20.04.04 133402.35 94715.35 01-12-2020 31-12-2020
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 29944.81 0.00 01-12-2020 31-12-2020
Uniforme si echipament 20.05.01 0.00 0.00 01-12-2020 31-12-2020
Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 0.00 0.00 01-12-2020 31-12-2020
Alte obiecte de inventar 20.05.30 29944.81 0.00 01-12-2020 31-12-2020
Deplasari, detasari, transferari 20.06 0.00 0.00 01-12-2020 31-12-2020
Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 0.00 0.00 01-12-2020 31-12-2020
Materiale de laborator 20.09 696703.09 1013641.70 01-12-2020 31-12-2020
Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 0.00 0.00 01-12-2020 31-12-2020
Pregatire profesionala 20.13 2490.00 800.00 01-12-2020 31-12-2020
Protectia muncii 20.14 3858.94 11053.43 01-12-2020 31-12-2020
Alte cheltuieli 20.30 17847.88 17933.24 01-12-2020 31-12-2020
Chirii 20.30.04 10814.43 10814.43 01-12-2020 31-12-2020
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 7033.45 7118.81 01-12-2020 31-12-2020
Proiecte cu finantare din fonduri nerabmursabile 56 0.00 235227.41 01-12-2020 31-12-2020
Finantare 56.01 0.00 235227.41 01-12-2020 31-12-2020
Finantarea externa nerambursabila (85.26%) 56.01.02 0.00 235227.41 01-12-2020 31-12-2020
FEN Masini, echipamente si mijloace de transport 56.01.02.71.01.02 0.00 199979.26 01-12-2020 31-12-2020
FEN Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 56.01.02.71.01.03 0.00 35248.15 01-12-2020 31-12-2020
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 58 827978.57 61923.41 01-12-2020 31-12-2020
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 58.01 795515.00 15831.34 01-12-2020 31-12-2020
Finantarea nationala 58.01.01 238654.50 1084.96 01-12-2020 31-12-2020
FN Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 58.01.01.20.01.30 0.00 1084.96 01-12-2020 31-12-2020
FN Constructii 58.01.01.71.01.01 24454.50 0.00 01-12-2020 31-12-2020
FN Masini, echipamente si mijloace de transport 58.01.01.71.01.02 214200.00 0.00 01-12-2020 31-12-2020
Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 556860.50 14746.38 01-12-2020 31-12-2020
FEN Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 58.01.02.20.01.30 0.00 2531.53 01-12-2020 31-12-2020
FEN Constructii 58.01.02.71.01.01 57060.50 0.00 01-12-2020 31-12-2020
FEN Masini, echipamente si mijloace de transport 58.01.02.71.01.02 499800.00 12214.85 01-12-2020 31-12-2020
Programe din fondul social european (FSE) 58.02 23650.57 39861.07 01-12-2020 31-12-2020
Finantare nationala 58.02.01 3546.58 747.85 01-12-2020 31-12-2020
FN Salarii de baza 58.02.01.10.01.01 1870.85 2130.30 01-12-2020 31-12-2020
FN Contributia asiguratorie pentru munca 58.02.01.10.03.07 41.55 48.00 01-12-2020 31-12-2020
FN Furnituri de birou 58.02.01.20.01.01 0.00 0.00 01-12-2020 31-12-2020
FN Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 58.02.01.20.01.08 0.00 0.00 01-12-2020 31-12-2020
FN Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 58.02.01.20.01.30 1634.18 -0.01 01-12-2020 31-12-2020
FN Alte obiecte de inventar 58.02.01.20.05.30 0.00 0.00 01-12-2020 31-12-2020
FN Deplasari interne,detasari,transferuri 58.02.01.20.06.01 0.00 0.00 01-12-2020 31-12-2020
FN Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 58.02.01.20.30.30 0.00 0.00 01-12-2020 31-12-2020
FN Masini, echipamente si mijloace de transport 58.02.01.71.01.02 0.00 -637.38 01-12-2020 31-12-2020
FN Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 58.02.01.71.01.03 0.00 -293.92 01-12-2020 31-12-2020
FN Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 58.02.01.71.01.30 0.00 -499.14 01-12-2020 31-12-2020
Finantare externa nerambursabila 58.02.02 20103.99 39113.22 01-12-2020 31-12-2020
FEN Salarii de baza 58.02.02.10.01.01 10604.15 12071.70 01-12-2020 31-12-2020
FEN Contributia asiguratorie pentru munca 58.02.02.10.03.07 239.45 272.00 01-12-2020 31-12-2020
FEN Furnituri de birou 58.02.02.20.01.01 0.00 0.00 01-12-2020 31-12-2020
FEN Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 58.02.02.20.01.08 0.00 0.00 01-12-2020 31-12-2020
FEN Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 58.02.02.20.01.30 9260.39 0.00 01-12-2020 31-12-2020
FEN Alte obiecte de inventar 58.02.02.20.05.30 0.00 0.00 01-12-2020 31-12-2020
FEN Deplasari interne,detasari,transferuri 58.02.02.20.06.01 0.00 0.00 01-12-2020 31-12-2020
FEN Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 58.02.02.20.30.30 0.00 0.00 01-12-2020 31-12-2020
FEN Masini, echipamente si mijloace de transport 58.02.02.71.01.02 0.00 12161.96 01-12-2020 31-12-2020
FEN Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 58.02.02.71.01.03 0.00 1629.92 01-12-2020 31-12-2020
FEN Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 58.02.02.71.01.30 0.00 12977.64 01-12-2020 31-12-2020
Alte facilitati si instrumente postaderare - Horizont 2020- Revert 58.16 4691.00 6231.00 01-12-2020 31-12-2020
Finantare externa nerambursabila 58.16.02 4691.00 6231.00 01-12-2020 31-12-2020
FEN Alte facilitati si instrumente postaderare - Horizont 2020- Revert Salarii de baza 58.16.02.10.01.01 4588.00 6094.00 01-12-2020 31-12-2020
FEN Alte facilitati si instrumente postaderare - Horizont 2020- Revert Contributia asiguratorie pentru munca 58.16.02.10.03.07 103.00 137.00 01-12-2020 31-12-2020
FEN Alte facilitati si instrumente postaderare - Horizont 2020- Revert Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 58.16.02.20.01.30 0.00 0.00 01-12-2020 31-12-2020
FEN Alte facilitati si instrumente postaderare - Horizont 2020- Revert Alte obiecte de inventar 58.16.02.20.05.30 0.00 0.00 01-12-2020 31-12-2020
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 58.31 4122.00 0.00 01-12-2020 31-12-2020
Finantarea nationala 58.31.01 618.30 0.00 01-12-2020 31-12-2020
FN Salarii de baza 58.31.01.10.01.01 604.65 0.00 01-12-2020 31-12-2020
FN Contributia asiguratorie pentru munca 58.31.01.10.03.07 13.65 0.00 01-12-2020 31-12-2020
FN Masini, echipamente si mijloace de transport 58.31.01.71.01.02 0.00 0.00 01-12-2020 31-12-2020
Finantare externa nerambursabila 58.31.02 3503.70 0.00 01-12-2020 31-12-2020
FEN Salarii de baza 58.31.02.10.01.01 3426.35 0.00 01-12-2020 31-12-2020
FEN Contributia asiguratorie pentru munca 58.31.02.10.03.07 77.35 0.00 01-12-2020 31-12-2020
FEN Masini, echipamente si mijloace de transport 58.31.02.71.01.02 0.00 0.00 01-12-2020 31-12-2020
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 59 43797.00 43797.00 01-12-2020 31-12-2020
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59.40 43797.00 43797.00 01-12-2020 31-12-2020
CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) 70 2229704.61 1215970.89 01-12-2020 31-12-2020
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 2229704.61 1215970.89 01-12-2020 31-12-2020
Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 71.01 2229704.61 1215970.89 01-12-2020 31-12-2020
Constructii 71.01.01 252793.09 419350.05 01-12-2020 31-12-2020
Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 1976911.52 653434.55 01-12-2020 31-12-2020
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 0.00 140403.96 01-12-2020 31-12-2020
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 71.01.30 0.00 2782.34 01-12-2020 31-12-2020
Reparatii capitale 71.03 0.00 0.00 01-12-2020 31-12-2020
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL 85 -81515.00 0.00 01-12-2020 31-12-2020
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent 85.01 -81515.00 0.00 01-12-2020 31-12-2020
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent de alte institutii publice 85.01.03 -81515.00 0.00 01-12-2020 31-12-2020