You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
logo IRO
INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IAŞI
Str. G-ral Henri Mathias Berthelot nr. 2 – 4
Cod Fiscal 29067408
UNITATEA REGIONALA DE MANAGEMENT NORD-EST A
SUBPROGRAMULUI DE SCREENING PENTRU
DEPISTAREA PRECOCE A CANCERULUI DE COL UTERIN
E-mail: urmscreening@iroiasi.ro
Certificat ISO 9001

Programul Național de Screening pentru Cancerul de Col Uterin


Subrogramul naţional de screening pentru depistarea precoce activă a cancerul de col uterin, denumit în continuare subprogram, reprezintă un ansamblu de acţiuni multianuale organizate pe o perioadă de 5 ani.

Scop și Obiective

Scopurile programului sunt prevenirea și combaterea cancerului de col uterin și întărirea capacității sistemului de sănătate pentru controlul și combaterea cancerului de col uterin la nivel național.

Obiectivul principal al programului este reducerea incidenței formelor invazive ale cancerului de col uterin și mortalității specifice prin cancer de col uterin.

Obiectivele specifice sunt:

 • depistarea cancerului de col uterin în stadii precoce;
 • îndrumarea pacientelor cu leziuni precursoare sau incipiente către servicii medicale specializate de diagnostic și tratament;
 • creșterea gradului de informare a populației, pentru utilizarea serviciilor de screening ca metodă de depistare precoce a cancerului de col uterin la persoane asimptomatice.

Pentru îndeplinirea acestor obiective, programul oferă testarea gratuită a tuturor femeilor din grupa de vârstă cuprinsă între 25-64 ani pe o perioadă de 5 ani.

 • Screeningul pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin, constă în testarea prin metoda frotiului cervical Babeș-Papanicolaou a populației feminine;
 • Vor fi incluse în program persoanele de sex feminin în vârstă de peste 25 de ani, indiferent de calitatea de asigurat a acestora, care nu au un diagnostic confirmat de cancer de col uterin, asimptomatice sau fără antecedente sugestive pentru patologia de cancer de col uterin;
 • Testarea în cadrul programului se va opri la femeile care au împlinit vârsta de 64 de ani, numai dacă acestea au ultimele 3 frotiuri cervicale Babeș-Papanicolaou normale;
 • Nu sunt eligibile femeile care prezintă absența congenitală a colului uterin sau histerectomie totală pentru afecțiuni benigne și femeile cărora li s-a stabilit diagnosticul de cancer de col uterin sau alte forme de cancer genital.

Documente necesare inscrierii in program


Documentele necesare validării unitaților sanitare cu paturi care organizează rețeaua de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin in Regiunea Nord - Est

 • Cerere (formular tipizat)
 • Copia, conformă cu originalul, a contractului de furnizare de servicii medicale spitaliceşti încheiat cu casa de asigurări de sănătate ( fără anexe );
 • Copia, conformă cu originalul, a actului de înfiinţare a unităţii sanitare cu paturi
 • Copia, conformă cu originalul, a Autorizatiei sanitare de functionare
 • Copia, conformă cu originalul,a deciziei de evaluare
 • Contul institutiei
 • Copia, conformă cu originalul, a codului unic de inregistrare fiscala (CUI)
 • Tabele cu furnizorii de servicii medicale din reţea: [1]
  • centrele de informare - medicii de familie
  • centrele de recoltare frotiuri – medicii de familie, medicii specialişti obstetrică ginecologii, medicii din centrele de planificare familială
  • laboratoarele de citologie anatomie patologică
 • Tabele cu personalul furnizor de servicii medicale pe specilalităţi pentru toţi furnizorii de servicii din subprogram [2]
  • medicii de familie din centrele de informare
  • medicii din centrele de recoltare, medici de familie, ginecologi, planificare
  • medicii din laboratoarele de citologie-anatomie patologică
 • Copie cf cu originalul a certif. de libera practica si asigurarea malpraxs a cadrelor medicale implicate in retea.
 • Catagrafia centralizată a femeilor din grupele de vârstă 25-64 de ani de pe listele medicilor de familie cu contracte de informare
 • Dosare cu cererile, contractele şi toate documentele solicitate pentru fiecare furnizor de servicii medicale ( anexă cu documentele furnizorilor pentru fiecare tip de furnizor din subprogram )

[1] Structura tabelului cu furnizorii de servicii medicale:
Denumire furnizor - Reprezentantul legal – Adresa furnizor – Adrese de contact, tel, fax, E-mail – Nr . contract cu unitatea sanitară cu paturi organizatoare de reţea

[2] Structura tabelului cu personalul furnizor de servicii medicale pe specialități pentru toți furnizorii de servicii din subprogram:
Denumire furnizor – Nume prenume medic – Specialitatea – Cod parafă – orar de lucru pentru subprogram în afara orarului de lucru din contractul precedent cu CAS


* Toate filele vor contine mentiunea "in conformitate cu originalul ", stampila si semnatura olografa a reprezentantului legal.

Dosarele trebui întocmite în trei exemplare, unul pentru CJAS, unul pentru URM şi unul pentru unitatea sanitară cu paturi organizatoare de reţea.

Contractele de prestări servicii cu furnizorii trebuie să fie în original în cel puţin 2 exemplare, în dosarul unităţii sanitare cu paturi organizatoare de reţea şi la furnizorii respectivi.

Ulterior contractele cu CJAS în original în dosarele unităţilor sanitare cu paturi organizatoare de reţea şi al CJAS şi copii la dosarul URM.

În final contracte între URM şi unităţile sanitare cu paturi organizatoare de reţea pentru decontarea din bugetul propriu transferat de la MS a activităţilor organizatorice şi de monitorizare-raportare.

Acest site folosește cookie-uri
Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficului. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize informații cu privire la modul în care folosesc site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte informații oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor. Prin continuarea navigării, ești de acord cu Politica de Cookies.