Atributiile centrului de informare

 

 

 

INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IAŞI
Str. G-ral Henri Mathias Berthelot nr. 2 – 4
Cod Fiscal 29067408
UNITATEA REGIONALA DE MANAGEMENT NORD-EST A
SUBPROGRAMULUI DE SCREENING PENTRU
DEPISTAREA PRECOCE A CANCERULUI DE COL UTERIN

Telefon: 0374/278.806 E-mail: urmscreening@iroiasi.ro

 

 

                                                                RETEAUA DE SCREENING

 

Atributiile  centrelor de informare si consiliere a femeilor privind măsurile de prevenire a cancerului de col uterin si de mobilizare a populatiei eligibile pentru testarea Babes-Papanicolaou:

 1. realizează mobilizarea femeilor eligibile pentru participarea la testarea Babes-Papanicolaou, prin invitarea/reinvitarea acestora, de preferintă în luna de nastere, conform planificării efectuate de unitătile regionale de management;
 2. asigură informarea şi consilierea pentru prevenirea cancerului de col uterin atât pentru femeile eligibile incluse în lista de asigurati, cât si pentru femeile care nu au calitatea de asigurat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;
 3. asigură managementul cazurilor testate Babes-Papanicolaou, precum si celor depistate cu leziuni precursoare sau incipiente în cadrul subprogramului;
 4. identifică şi realizează catagrafierea femeilor eligibile din lista proprie, indiferent de calitatea de asigurat/neasigurat a acestora, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la  normele metodologice;
 5. transmit unităţii sanitare cu paturi din reţeaua căreia face parte catagrafia femeilor eligibile din lista proprie;
 6. raportează unităţii sanitare cu paturi din reţeaua căreia face parte, trimestrial, cumulat de la începutul anului, în primele 5 zile lucrătoare de la data încheierii perioadei de raportare indicatorii prevăzuţi la art. 28 lit. a), pct. 1 dinnormele metodologice.
 7. afişează la loc vizibil lista centrelor de recoltare incluse în retelele de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin, inclusiv datele de contact ale acestora;
 8. completează secţiunea 1 a formularului FS1, în 3 exemplare autocopiative, pe care le înmânează femeii eligibile în vederea prezentării acestuia la centrul de recoltare;
 9. înregistrează în fişa medicală a femeii data eliberării formularului FS1, precum şi rezultatul testului Babeş-Papanicolaou transmis de unitatea sanitară cu paturi din reţeaua căreia face parte;
 10. întocmeste registrul de evidentă al displaziilor depistate în cadrul subprogramului;
 11. comunică femeilor participante la subprogram rezultatul testului Babeş-Papanicolaou, precum şi conduita de urmat în funcţie de rezultatul acestuia, astfel:
 1. test negativ: invită femeia la o noua testare la 5 ani de la data primei testări;
 2. test cu rezultate nesatisfăcătoare, leziuni displazice sau invazive: întocmeşte bilet de trimitere pentru continuarea investigaţiilor;
 • supraveghează evoluţia stării de sănătate a femeilor care au fost depistate cu o leziune displazică în cadrul subprogramului;
 • după primirea rezultatului testului Babes Papanicolaou transmite, unităţii sanitare cu paturi din reteaua căreia face parte, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna precedentă, factura si borderoul centralizator al testărilor Babeş-Papanicolaou finalizate în cadrul subprogramului, în vederea decontării acestora. Modelul borderoului centralizator este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice;
 • comunică unităţii sanitare cu paturi din reteaua căruia face parte orice modificare a condiţiilor iniţiale care au stat la baza încheierii contractului, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la apariţia acestora.

 

 

 

                                                               Coordonator Program Regional,

                                                                   Medic Primar, Dr. Nicolae Ioanid