Absolut Media IRO

Institutul Regional de Oncologie IASI

Institutul Regional de Oncologie Iaşi, infiinţat prin hotararea nr. 583/13.03.2009 este finalizat şi funcţionează începand cu data de 25 martie 2012 Spaţiile acestei unităţi se înscriu în necesarul funcţional al unei unităţi sanitare cu profil oncologic conform reglementărilor legale în vigoare astfel încât să ofere populaţiei din toate judeţele Moldovei ceea ce este necesar (eficienţa, creşterea calităţii actului medical, creşterea accesibilităţii la servicii complete şi realizarea unui sistem medical integrat, multidisciplinar,  a specialităţilor pentru toate localizările neoplazice).

 

Institutul Regional de Oncologie Iaşi a preluat prin ordin al ministrului sănătăţii, vechile secţii cu specific similar sau complementar din structura unităţilor sanitare cu paturi din judeţul Iasi, într-o structură unitară ce permite desfăşurarea în bune condiţii a activităţii medicale (locaţie unică cu circuite funcţionale adecvate, aparatură performantă).

Datorită structurii organizatorice aprobate – anestezie si terapie intensivă, chirurgie generală (cu compartiment de chirurgie toracică, chirurgie plastică, ginecologică), oncologie medicală, hematologie, radioterapie – totalizand un numar de 300 de paturi, se asigură atât serviciile medicale cât şi cele chirurgicale (bloc operator cu 10 sali de operaţie). Abordarea diagnostică şi terapeutică, completă şi complexă a pacientului oncologic necesită dotari de excepţie care sunt asigurate.

Dezvoltarea activităţii de cercetare cu ajutorul unui Laborator de biologie moleculară creaza cadrul pentru analiză multigenică la o rezoluţie compatibilă cu aplicarea terapiilor personalizate, asigurarea locala a unei facilităţi de investigare extensivă pentru a fi un centru de excelenţă, asigurarea premisei de investigaţie pentru desfăşurarea completă a unor tratamente avansate in regim de trial clinic.

Toată cazuistica fiind în acelaşi loc – vor putea fi elaborate programe eficiente de screening, dezvoltarea şi implementarea unor metode de analiză epidemiologică de raportare a cazurilor (registrul de cancer), dar şi perfecţionarea metodelor statistice de studiu.

Având în vedere dimensiunea, complexitatea şi urgenţa pe care o reprezintă cancerul ca problemă prioritară de sănătate publică, înfiinţarea Institutului Regional de Oncologie Iaşi a fost necesară pentru a corecta dezechilibrul actual existent, între Moldova ( cu o suprafaţă de 44.000 km² si aproximativ 4 milioane locuitori ) şi celelalte provincii istorice ale ţării, unde exisă institute cu specific oncologic.

 

Descarca declaratie 230

 

 

 

 

!!! Anunt important !!!

04/05/2015
Anunt rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de biolog debutant
 
23/04/2015
Anunt sustinere probe concurs biolog debutant
 
08/04/2015
Rezulatatele finale la concursul pentru ocuparea  posturilor vacante corespunzatoare fct. contractuale
 
01/04/2015 
Rezulatele de la proba scrisa pentru concursul de ocupare  a posturilor vacante functii contractuale
 
27/03/2015
Rezultate selectie dosare concurs ocupare posturi  corespunzatoare fct. contractuale
 
23/02/2015
Tematica si bibliografie medic specialist - onco.med.
Tematica si bibliografia concurs - biolog debutant
Regulament de organizare concurs -medici, biol., farm
Anunt organizare concurs medic specialist, specialitatea  oncologie medicala
Anunt organizare concurs biolog debutant, specialitatea  Genetica si Biologie Moleculara
 
12/12/2014 
Anunt prezentare la post- candidat declarat admis Onofrei Emanoel
 
 
10/12/2014
Anunt note proba interviu concurs psiholog specialist si psiholog stagiar
Revenire-anunt rezultate finale concurs asistenti medicali

Anunt rezultate finale  concurs psiholog specialist si psiholog stagiar

03/12/2014 
Anunt rezultate finale la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de asistenti medicali
Anunt note proba scrisa concurs psiholog specialist si psiholog stagiar

Anunt prezentare la post a candidatilor admisi la concursul pentru ociparea posturilor vacante de asistenti medicali